Nordatlantisk havforskningssamarbejde

Fire nye havforskningsprojekter i nordatlantisk forskningssamarbejde er nu skudt i gang

På den danske finanslov er der afsat penge til et nordatlantisk havforskningssamarbejde, og uddelingen af den første del af midlerne viser, at DTU Aqua er involveret i to ud af fire nye forskningsprojekter i Nordatlanten.

De fire projekter har fået tildelt i alt 14 mio. kr. fra Havvforskningsprogrammet i Nordatlanten. Det skriver DTU Aqua på sin hjemmeside.

De to projekter, som DTU Aqua er involveret i, fokuserer på vandlopper (COPS) og blåhvilling (BlueOcean).

I et samarbejde mellem DTU Aqua og Færøernes Havforskningsinstitut vil BlueOcean-projektet undersøge, hvordan havklimaforhold påvirker blåhvillings rekruttering og udbredelse.

COPS-projektet involverer også DTU Aqua direkte i et samarbejde med Færøernes Havforskningsinstitut og University of Strathclyde.

Projektet vil fokusere på dynamikken i Calanus-arter (vandlopper) forbundet med oceanografiske processer, rovdyr og kulstofbinding.

Her er DTU Aquas rolle at følge copepodernes skæbne, når de bliver transporteret gennem Færø-Shetlandskanalen fra de kolde og dybe arktiske farvande, der flyder sydpå ind i Nordatlanten. Fokus er på, om copepoder spises af de lokale fisk omkring Færøerne, eller om de synker dybt ned i havet og her påvirker indholdet af ilt i de dybere havlag.

Cheminova og andre virksomheder under luppen: Miljøgodkendelser skal revurderes

En ny taskforce vil blive oprettet for at sikre, at virksomheder med direkte spildevandsudledninger er i mål inden udgangen af 2025

Cheminova og andre virksomheder under luppen: Miljøgodkendelser skal revurderes

En ny taskforce vil blive oprettet for at sikre, at virksomheder med direkte spildevandsudledninger er...