Fremtidens brændstof bliver i mange forskellige former

En af landets førende forhandlere af skibsmotorer giver her sine bud på, hvilke brændstofformer der kommer til at slå igennem til søs
af Svend Boye Thomsen
20 nov 2023

Man tager fejl, hvis man forestiller sig, at én ny brændstofform kommer til at erstatte diesel som fremtidens brændstof i skibsfarten.

Sådan lyder det fra Preben Vogt, der er direktør i Granly Diesel, som er en af Danmarks førende forhandlere af skibsmotorer fra Cummins Inc.

- Der er nogle politikere, som higer efter én løsning, men sådan bliver det ikke, selv om man kan få indtryk af, at der er et kapløb i gang om, at det skal ende sådan. Hvis jeg skal komme med et bud, så kunne det være, at de store containerskibe kommer til at sejle på ammoniak og metanol, og at de skibe, der er ude 10-12 dage ad gangen, kommer til at sejle på metanol. Og så har vi de fartøjer, der opererer tæt på kysten – de kommer til at sejle på brint, siger Preben Vogt.

- Det er for så vidt ikke anderledes til søs end på land. Her har politikerne kastet deres kærlighed på elbiler, men uanset hvor glade de er for elbiler, kommer vi ikke til at se store lastbiler køre på el fra Skagen til København. Det vil aldrig kunne lade sig gøre i praksis. Her vil brint være den rigtige løsning, ligesom det vil være gældende inden for togindustrien.

Preben Vogt konstaterer i samme forbindelse, at det er med god grund, at de danske fiskere er frustrerede over, at de står til at blive pålagt en CO2-afgift på deres brændstofforbrug.

- Det er for nemt at sige, at fiskerne bare kan skifte fra f.eks. diesel til metanol. Det kan sagtens være, at der er fiskere, som i fremtiden kommer til at sejle på metanol, men det er langt fra noget, som vil kunne lade sig gøre for alle, og det er heller ikke et skift, man bare lige foretager. Jeg synes ikke, det er helt fair, den måde man gør det på med CO2-afgiften. Det er også noget underligt noget, at de danske fiskere skal betale en afgift, som fiskerne i andre lande ikke betaler, siger han.

Preben Vogt mener også, at det er alt for tidligt at dømme diesel ude som brændstofform.

- Jeg tror, der kommer til at gå mange år, før vi kan skubbe diesel til side, siger han og tilføjer, at man derfor heller ikke bør glemme at have fokus på de muligheder, der er for at klimaoptimere sejlads på diesel.

- Hvis vi skal se på noget af det, der rent faktisk kan lade sig gøre, så kunne det være sådan noget som HVO-diesel, som produceres på 100 procent biomasse. Det kan måske også være en del af løsningen, og hvis man går den vej, så kan man også gøre det med de motorer, som fiskerne bruger i dag.

Hovedparten af Cummins motorer med 10-15 år på bagen kan køre på HVO-diesel. Og Cummins har rent faktisk netop offentliggjort, at alle nye Cummins motorer fremadrettet kan anvende HVO-diesel. Problemet med HVO-diesel er bare, at det stadig er alt for dyrt, siger han.

Ifølge benzinselskabet OK´s listepriser koster en liter HVO-diesel cirka det dobbelte af, hvad en liter marinediesel koster.

Preben Vogt konstaterer, at det er småt med nybygninger og ombygninger af fartøjer i dansk fiskeri i disse år, hvilket det har været siden Brexit.

- Vi har masser at lave på servicedelen, men det vælter ikke ligefrem ind med nybygninger i fiskeriet. Vi holder os selvfølgelig til hos både rederierne og på værfterne, og vi får også vores andel af opgaverne, siger han.

Flere Nyheder