Alaska som Model: Kan Grønlands fiskeri finde Inspiration?

Alaska har med succes implementeret individuelle omsættelige kvoter (IOK) for at forvalte fiskeriet, undgå overfiskeri og sikre lokaløkonomisk gavn

Grønland kan med fordel lade sig inspirere af Alaska, når det handler om individuelt omsættelige kvoter. Foto: Ken Mathiasen / Unsplash

Foto: Ken Mathiasen / Unsplash

Grønlands fiskeri står over for en udfordrende omstilling mod bæredygtighed, men inspiration fra Alaska kan måske være løsningen.

Det vurderer Rikke Becker Jacobsen, der er lektor ved Institut for Bæredygtighed og Planlægning på Aalborg Universitet ifølge mediet KNR.

Dette sker i forbindelse den heftige debat, som lige nu foregår i Grønland omkring en ny fiskerilovgivning og de individuelt omsættelige kvoter (IOK), som politikerne påtænker at udvide brugen af i Grønland.

IOK benyttes med succes i Alaska

Alaska har med succes implementeret individuelle omsættelige kvoter (IOK) for at forvalte fiskeriet, undgå overfiskeri og sikre lokaløkonomisk gavn.

– Det er mit indtryk, at man er lykkes med at ramme en balance, hvor man tjener godt med penge i fiskeriet, overholder den biologiske rådgivning, og samtidigt bliver værdierne fra fiskeriet bredt fordelt inden for lokalsamfundene, siger Rikke Becker Jacobsen til KNR.

Mens Grønland allerede har IOK for udenskærs rejefiskeri, diskuteres udvidelsen til jollefiskeri. Dog er der bekymring for, at dette kan flytte fiskeriet fra små lokalsamfund til større byer og virksomheder.

Løsningen kan være ‘community-kvoter’

Alaska har løst lignende udfordringer ved at implementere ‘community-kvoter’, hvor lokalsamfundene organiserer sig og får ejerskab over fiskeriet.

Denne model kan muligvis tilpasses til Grønland, men det kræver lokal tilpasning og nøje overvejelse af konsekvenserne.

Trods udfordringerne ser eksperter potentialet i at følge Alaskas eksempel for at sikre et bæredygtigt og gavnligt fiskeri i Grønland.

Kom med Danmarks Fiskeriforening på Naturmødet

Snart skydes eventsæsonen officielt i gang, når Danmarks Fiskeriforening indtager Naturmødet og Hirtshals på torsdag med oplæg, debatter, smagsprøver og rørefisk

Kom med Danmarks Fiskeriforening på Naturmødet

Snart skydes eventsæsonen officielt i gang, når Danmarks Fiskeriforening indtager Naturmødet og Hirtshals på torsdag...