Som brødre vi dele

Fisker Erik Pedersen har nærstuderet tildelingerne af fisk fra kystfiskerordningerne – og undrer sig over de mange torsk, der nu er på få hænder

af Erik Pedersen, Askekrogen 4, 9900 Frederikshavn, HG 74 Britta

Det følgende handler om dansk kvotepolitik for torsk i Skagerrak. Torsken er her nøglen til konsumfiskeriet. Ultimo 2016 indgik et flertal uden om regeringen en fiskerireform, der skulle bekæmpe kvotekonger. Torsken blev underlagt den største hugst. Fisken blev lagt i en ny kystfiskerkasse samt en del givet til MAF.

97 procent af FKA-ejerne var dog slet ikke i nærheden af at tage titlen som kvotekonge, men de skulle have samme straf. Upåagtet, at man havde historik på fisken. Om man havde en kvote på 5 procent eller 0,01 promille var ligegyldigt. Alle skulle afgive samme procent. Den maksimale kvoteandel er i dag 5 procent. Det var den også før 2016.

Politikkere udtalte, at man ville sikre et mangfoldigt fiskeri, som ikke ender på få hænder. Sætte en prop for krumspring, smuthuller og koncentrationsudviklingen. Et loft er et loft.

Fra simpelt til konkurrenceforvridning

Den første kystfiskerordning tilførte ca. 65 procent i tillæg. Ordningen omfattede kun fartøjer, som blev trukket på stranden, hvor man gik en længdekategori op i rationsfiskeriet.  Så kom FKA, og nu kunne alle fartøjer under 17 meter deltage, og det gav i mange år 25-30 procent i tillæg. Systemet var simpelt. Med reformen i 2016 vandt bureaukratiet. Der blev lavet et regelsæt af en anden verden med flidspræmie og en lukket kystfiskerordning.

Reformen fra 2019 har skrottet alt og givet et meget ekspansivt løft til tillæggene i lukket ordning. De udmøntes af 3 omgange. I lukket ordning pyntes det også med et rationsfiskeri. Første uddeling af tillæg blev i år 21 procent til åben og 161 procent til lukket skånsom. Dette kan ganges med 3 ud fra specifikke krav. Det er muligt at modtage 483 procent i tillæg.

Et politisk fuldt bevidst valg. Bakket op af alle partier med rosende ord. Nye standarder for dansk fiskeri er sat. Potentialet til konkurrenceforvridning er skabt.

 

Ren gavebod

Thorupstrand Kystfiskerlaug Aps har FKA på 4,74 procent i lukket ordning på HM 49. Selskabet driver ikke fiskeri. Kun udlejning af fisk. Fartøjet er implementeret som skånsomt. Det må være den rigtige betegnelse, da det slet ikke fisker og er klimaneutralt. Hvad er en maksimal FKA-andel på 5 procent værd, når man kan booste det med 483 procent i tillæg?

FKA-andele konfiskeret i 2016 fra 259 FKA-fartøjer med kvoteandele plus endnu mere kan drøne direkte ned i kurven hos et APS.
Bemærk venligst, at det skal tages bogstavligt. Det er 259 til 1. Er det mangfoldigt og kvotekonge-abdicerende? Ingen fakta eller historik underbygger et tillæg på 483 procent. Det er ren gavebod. Konkurrence er blevet et fremmedord i et tilsyneladende ideologisk og politisk projekt. Lobbyisme podet med naivitet. Hvor er rimelighed? Fairness? Er en kvotekonge anno 2020 bare en, der er endnu større end før 2016?

Vi er nu der, hvor fiskeriet har en kraftig slagside. Politisk er der ikke defineret max. tillæg. Det bør ændres. Historisk har den første kystfiskerordning været meget lukrativ med tillæg på 65 procent. Med udspring i den vil man kunne få 65 procent tillæg på den andel, man selv kommer med. Så 65 procent bliver maksimum. Det vil kunne afspejle større mangfoldighed og bygge på historisk evidens. Tillæg på 483 procent er udenfor kategori.
Tiden er kommet til, at man politisk erkender denne skævvridning. Jeg vil opfordre til, at man ikke gennemhuller EU’s konkurrenceregler (fair og effektiv konkurrence) ved, at statssubstituere et APS i et monopollignende marked. Mogens Jensen fremfører sig som dialogens mand, som ikke er fakta-resistent.

Jeg har stor tillid til, at han også kan bringe mission ”bekæmpelse af kvotekonger” behørigt i mål og fuldfører kravet fra et enigt Folketing.

 

Makrelaftale: Færøerne får øget adgang til britisk og norsk farvand

Den nye aftale indebærer en reduktion af den færøske andel fra 12,6 procent til 12,0 procent af den maksimalt tilladte fangst

Makrelaftale: Færøerne får øget adgang til britisk og norsk farvand

Den nye aftale indebærer en reduktion af den færøske andel fra 12,6 procent til 12,0...