Stemmefiskeri eller fiskeripolitik?

Fiskeriordfører Kasper Roug (S) blander sig debatten om Fiskerikommissionen

Af Kasper Roug, MF, fiskeriordfører for (S), adresse: Maribo, Østervang, Lolland kommune

Dansk fiskeri befinder sig i en hård krise. En perfekt storm har ramt ikke bare dansk, men også internationalt fiskeri. Der er færre fisk i havene.

I hvert fald vurderer biologerne det sådan, og så har kampen om adgangen til kvoterne – med brexit som det værste eksempel – og så den stigende regulering – langt fra gjort det bedre. At også brændstofpriserne er sendt på himmelflugt gør det langt dyrere at fiske – ikke mindst for det meget hestekraft-krævende trawlfiskeri.  

Selvom det bestemt ikke er ofte, man hører en fisker være direkte begejstret og lykkelig for sin situation, heller ikke historisk set. Så er det alligevel længe siden, der har været så nedtrykt og opgivende en stemning blandt vores ellers så stolte danske fiskere. Det er synd. Vores fiskere fortjener bedre. 

Det er på den baggrund, at et bredt flertal i Folketinget med fiskeriminister Rasmus Prehn i spidsen har nedsat en fiskerikommission, der skal tænke helt ud af boksen og prøve at formulere de visioner, der skal løfte dansk fiskeri ud af problemerne og ind i fremtiden med en stærkere og langt mere bæredygtig og sund økonomi. 

Her er tanken netop ikke, at fiskerierhvervet skal fortsætte de allerede gammelkendte trakasserier og skyttegravskrige organisationerne og enkeltfiskere imellem. Nej, brancheorganisationen har klogeligt selv valgt at stå uden for kommissionsarbejdet. De vil være med i en referencegruppe, men overlader glædeligt udviklingsarbejdet i kommissionen til kommissionsmedlemmerne, der er udvalgt netop ud fra deres evne til at nytænke, innovere og nedbryde nedgroede tabuer.

Skal fiskeriet overleve, er der nemlig brug for, at vi tænker helt nyt. Kan vi fx optimere vores kvotebestemmelser, så vi undgår, at biologerne reducerer kvoten på en fiskeart, netop som den faktisk er på vej tilbage i vækst? På samme måde ville det være godt, hvis vi kan fiske efter nye fiskearter og sikre salg af dem. Eller hvis vi kunne få flere til at spise helt lokale fisk – og fisk når de er i sæson. Måske findes der også veje til at sælge danske brisling og tobis, der i dag mest er kendt som industrifisk, som små delikatesser, som vi kender det fra f.eks. sardiner og ansjoser fra Sydeuropa? Og måske findes der måder, hvor fiskeriet kan spare brændstof? Alt dette og meget mere skal der tages fat på i fiskerikommissionens arbejde.  

Begejstringen over det mod, den ansvarlighed og store viljestyrke danske fiskeriorganisationer har udvist i spørgsmålet om fremtidens fiskeri og nedsættelse af den nye fiskerikommission har været stor. Derfor var skuffelsen over enkelt-fiskeres mishagsytringer desto større. Det var ganske enkelt deprimerende at følge de sure kommentarer fra den hårde kerne af vrede fiskere på Facebook. En sædvanlig lille kerne som ser alt som forfølgelse og chikane.  

Her er det afgørende vigtigt at forstå, at det vi har behov for er en ny og visionær fiskeripolitik. Ikke letkøbt og populistisk stemmefiskeri, hvor man prøver at tale de få sure og destruktive fiskere efter munden og dermed bilder dem og andre ind, at problemerne kan løses ved at ignorere dem og stikke hovedet i busken som en struds.  

Min overraskelse var derfor ekstra stor, da jeg læste Det Konservative Folkepartis nordjyske folketingskandidat Mia Tangs opslag på Facebook søndag. “Hvad i alverden foregår der??? (Ja, tre spørgsmålstegn) Dette er simpelthen en hån mod dansk fiskeri” nærmest råbte den journalistuddannede folketingskandidat på sin Facebook, mens hun på et billede så vred og meget forarget ud.  

Det Konservative Folkeparti bejler ellers til statsministerposten. Men kan de indgå aftaler og holde dem må man nu spørge? Det Konservative Folkeparti har nemlig med en anden nordjyde, Per Larsen i spidsen, indgået netop denne aftale om den ny fiskerikommission, der skal kigge på, hvordan dansk fiskeri udvikles og styrkes i fremtiden. Tilmed med den tidligere formand for Det Konservative Folkeparti, Lars Barfoed, i spidsen som formand. 

De tre erhvervsorganisationer inden for fiskeri: Danmarks Fiskeriforening, Danmarks Pelagiske Producent og De Kystnære og Skånsomme Fiskere bakker alle kommissionen op, ligesom det er dem selv, der har foreslået, at det ikke skal være repræsentanter fra erhvervsorganisationerne i kommissionen. Aftalen er bred. Med alle politiske partier bag. Lige efter bogen. Og altså også med konservative stemmer bag. Det til trods, retter folketingskandidat, Mia Tang, et frontalangreb på vores fiskeriminister Rasmus Prehn, som hun mener håner fiskerne med sammensætningen af kommissionen. Hun forsøger helt tydeligvis at fiske efter stemmer, fremfor at tage ansvar for den fiskeripolitik, hendes eget parti har forhandlet på plads. 

Spørgsmålet er nu. Kan man lave aftaler med Det Konservative Folkeparti, når de løber fra aftaler på denne måde og ikke bare falder den minister, de har indgået aftale med i ryggen, men også deres egen tidligere partiformand, Lars Barfoed, det har påtaget sig den meget svære og krævende opgave at være formand for kommissionen. Hvordan skal vi kunne agere i så svære spørgsmål, når vi har konservative politikere, der hellere vi score billige point, end sætte sig ind i, hvad der er op og ned i dansk fiskeripolitik og hvad de konservative er med i af aftaler. Jeg håber inderligt, at Det Konservative Folkeparties nyslåede statsministerkandidat, Søren Pape, vil sætte tingene på plads og slå fast en gang for alle, at kommissionen også er nedsat med konservative stemmer, og at det danske fiskeri har brug for er en visionær, modig og ansvarlig fiskeripolitik – ikke Mia Tangs populistiske stemmefiskeri. Gør Søren Pape ikke dette, er det svært at se ham som en statsminister, der med troværdighed kan samarbejde med andre partier.

Danmarks Fiskeriforening: Det er en god dag for havmiljøet og dansk fiskeri

De danske fiskere jubler over, at der med den nye trepartsaftale investeres massivt i at nedbringe udledningen af kvælstof. Det er den væsentligste presfaktor...

Danmarks Fiskeriforening: Det er en god dag for havmiljøet og dansk fiskeri

De danske fiskere jubler over, at der med den nye trepartsaftale investeres massivt i at...