Bøgsted: – Jeg savner fakta og nuancer i debatten om havmiljøet

Danmarks Naturfredningsforening er nu kommet med en kampagne om havmiljøet, og igen igen giver de kun fiskerne skylden for alle problemerne

Foto: Folketinget

Danmarks Naturfredningsforening er nu kommet med en kampagne om havmiljøet, og igen igen giver de kun fiskerne skylden for alle problemerne.

Det må siges at være en meget ensidig kampagne fyldt med postulater, der mangler nuancer, og hvor man meget ensidigt giver fiskerne skylden for alt, hvad der måtte være galt i havet omkring Danmark.

Jeg mener, at det er dybt problematisk, ja direkte forkasteligt, når Danmarks Naturfredningsforening på denne måde fremturer med, at fiskerne er skyld i det hele. Et postulat går på, at størstedelen af det danske hav bundtrawles, men her viser tal fra DTU Aqua, at 67,5 procent af havet ikke er påvirket af fangstformen.

Et andet postulat er, at bundtrawl ødelægger havbundens evne til at lagre CO2, men det kalder DTU Aqua ”meget spekulativt”, fordi fiskeriet som oftest foregår i lavvande, hvor der ikke er lagret CO2 i bunden til at starte med.

Og så er der postulatet om, at trawlfangst er den største trussel mod havmiljøet, hvor flere rapporter fastslår, at havbundes forandring i højere grad skyldes andre faktorer såsom generelle klimaforandringer.

Kort sagt: Jeg mangler fakta og nuancer i debatten om det danske havmiljø.

Samtidig står det i stor kontrast, at man fra DN og miljøministerens side har en stor berøringsangst for at yde indsats mod skarv og sæl, fordi de er fredet af EU´s habitatsdirektiv. Fiskerne i både erhvervs- og lystfiskeriet har i flere år fortalt, hvor stort et problem de to arter udgør, fordi de er rovdyr uden naturlige fjender eller regulering. Der ligger adskillige rapporter, der kan fortælle om disse problemer. Et eksempel er et forsøg, hvor man mærkede fisk, hvor man senere fandt ud af, at en meget stor del forsvandt til skarvkolonier. Der står direkte i en rapport, at man kan glemme alt om at få flere fisk i de kystnære områder, hvis man ikke gør noget ved skarven.

Problemet med skarven og sælen er man ved at have forstået i Sverige – men herhjemme er der stadig travlt med mudderkast i stedet for saglige diskussioner.

Og lad mig understrege, at der skal være plads til både skarv og sæl i den danske natur. Men når der er så meget, der peger på, at de nu udgør et kæmpe problem, er vi simpelthen nødt til at kigge på at regulere bestanden.

Så kære Danmarks Naturfredningsforening og miljøminister Magnus Heunicke:

Stop så med at give de danske fiskere skylden for alting og tag dem i stedet med på råd. Fiskerne har den største interesse i et sundt havmiljø. Det er deres tradition og levebrød. På den måde skaber vi nuancerede og saglige diskussioner, og det kan kun være bedst for alle i sidste ende.

Bundgarnsfiskere har genudsat tonsvis af stenbidere

Selv om de har begrænset deres fiskeri markant, har bundgarnsfiskere på Djursland måttet genudsætte meget store mængder stenbidere

Bundgarnsfiskere har genudsat tonsvis af stenbidere

Selv om de har begrænset deres fiskeri markant, har bundgarnsfiskere på Djursland måttet genudsætte meget...