Vi kæmper for de danske tobis-rettigheder

Fiskeriminister Jacob Jensen, fiskeriordfører Mads Fuglede og MEP Asger Christensen går til kamp for tobisfiskeriet

Tobis. Foto. Ole Iversen

Storbritannien overvejer at forbyde tobisfiskeri i deres farvande. Det vil gå hårdt ud over dansk fiskeri, som har hovedparten af kvoten. Derfor er det afgørende, at vi gør alt, hvad vi kan for at presse tilbage – så begge parter holder sig til den Brexit-aftale, som er indgået mellem EU og Storbritannien.

Fra dansk side har vi haft et møde med den britiske fiskeriminister, hvor vi har understreget, hvilke konsekvenser det her vil få for dansk fiskeri og følgeerhverv.

Efter mødet har Storbritannien valgt at afvente den nye videnskabelige rådgivning fra Det Internationale Havundersøgelsesråd, der skal afklare, om fiskeriet efter tobis virkelig presser økosystemerne og havfuglenes fødegrundlag. Og dermed om Storbritanniens argument for at ville lukke tobisfiskeriet overhovedet holder. Vi er nødt til at basere den slags beslutninger på et solidt videnskabeligt grundlag.

Samtidig har vi fra dansk side presset på for, at EU-Kommissionen forfølger sagen aktivt over for Storbritannien. Og at EU-Kommissionen generelt tager et større ansvar i denne her sag.

Vi ved, at Brexit har haft alvorlige konsekvenser for dansk fiskeri og følgeerhvervene. Derfor vil vi også gerne takke for det møde, der i starten af november var mellem fiskerne og følgeerhvervet og Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg. Det gav os et arsenal af saglige argumenter at gå videre med for at sikre danske fiskeriinteresser.

Brexit har bestemt ikke været nemt for de dansk fiskere. Derfor er det også afgørende, at vi klart markerer de danske interesser. For det her handler ikke alene om tobisfiskeriet. Det handler om, at Storbritannien indfører tiltag, der går imod Brexit-aftalen. Det er dybt bekymrende. Og det er ikke rimeligt, at fiskeriet skal betale endnu en regning for Brexit.

Bundgarnsfiskere har genudsat tonsvis af stenbidere

Selv om de har begrænset deres fiskeri markant, har bundgarnsfiskere på Djursland måttet genudsætte meget store mængder stenbidere

Bundgarnsfiskere har genudsat tonsvis af stenbidere

Selv om de har begrænset deres fiskeri markant, har bundgarnsfiskere på Djursland måttet genudsætte meget...