Biodiversitetskrise: Flere fiskearter truet til udryddelse af forældet EU-lovgivning

De tre Venstre-politikere Torsten Schack Pedersen, Erling Bonnesen og Asger Christensen vil have stoppet sæl og skarvs hærgen

Af Asger Christensen, MEP, Torsten Schack Pedersen, MF, Erling Bonnesen, MF, Venstre

 

Forleden skrev Danmarks Radio, at mængden af dansk torskeyngel er stigende i Øresund. Og det er glædelige nyheder. 

Problemet er bare, at dansk fiskeliv er under massivt pres, fordi glubske rovdyr som sæl og skarv får fri adgang til tag-selv-fiskebordet i de danske åer, vandløb og have. Sæl- og skarvbestandene er nemlig steget voldsomt, siden EU i 1992 besluttede at totalfrede dem. Og desværre er lovgivningen ikke fulgt med udviklingen. 

Både skarv og sæl er dygtige og sultne jægere. De går så meget på jagt, at de nu truer flere fiskebestande i så vid udstrækning, at vi ser ind i en reel biodiversitetskatastrofe, hvis ikke mængden af skarv og sæl nedbringes hurtigt. 

For selvom vi generelt fisker mindre og har skruet ned for målrettet fiskeri efter blandt andet torsk, falder bestanden stadig. Hver enkelt skarv alene spiser op mod 700 gram fisk om dagen. Og lige nu får både sæl og skarv helt tøjleløst lov til at mæske sig i danske fisk. Det kalder på politisk handling.

Men tidligere miljøminister Lea Wermelin gjorde det stikmodsatte, og indførte et reguleringsforbud mod sælen i Østersøen, selvom øvrige skandinaviske lande regulerer bestanden. Et reguleringsstop er helt på månen, når sultne sæler udgør en reel trussel mod både biodiversiteten, og de vigtige greb, fiskerne i årevis har taget i brug, for at passe på fiskebestandende. 

For fredning af sæl og skarv gav måske mening i en tid, hvor arterne var tæt på udryddelse. Men i dag er der titusindevis af både sæler og skarver i Danmark. Derfor giver den totale fredning ikke længere mening. 

Den forældede lovgivning skal ændres hurtigt, og den totale fredning ophæves, så vi kan få nedbragt mængden af både skarv og sæl. 

Det var derfor glædelige nyheder, da Europa-Parlamentet for nyligt med et flot flertal vedtog, at Kommissionen skal kigge på det såkaldte ”Habitatsdirektiv”, der totalfreder blandt andet skarv og sæl.

Det er helt afgørende, at vi lytter til de fiskere, der i årevis har kæmpet for at sikre fiskebestandene. 

Habitatsdirektivet skal til serviceeftersyn – og åbne for at regulere de skadelige rovdyr. 

Det er imod al fornuft, at skarv og sæl helt uhæmmet får lov til at skabe så store problemer for de erhverv, som skal sikre, at vi får mad på bordet.

Så mens vi venter på EU’s processer, har vi en klar opfordring til den nye miljøminister Magnus Heunicke: Hent inspiration hos vores skandinaviske venner, og få genindført muligheden for regulering af sæl og skarv, hvis du vil passe godt på miljøet.

Eftersøgning af fisker er indstillet

Den fisker, der mandag eftermiddag faldt over bord fra sin fiskekutter ved Søndervig er stadig ikke fundet, hvilket har fået forsvaret til at indstille...

Eftersøgning af fisker er indstillet

Den fisker, der mandag eftermiddag faldt over bord fra sin fiskekutter ved Søndervig er stadig...