Hvor bliver den grønne omstilling af motor og brændstof af?

Nordhavn Power Solutions opfordrer fiskerne til at bruge nye grønne brændstoffer. De satser på metanol

Af Søren Rasmussen, CEO hos Nordhavn Power Solutions

Fiskeindustrien er en vigtig del af det danske erhvervsliv, og vi har ambitioner om at få klimaneutralt fiskeri i 2050. Den nye regering har også fremlagt deres regeringsgrundlag, hvor de gerne vil styrke indsatsen for at nå den grønne omstilling i søfarten og fiskeriet samt styrke og udvikle vores position i verden. Det skal blandt andet ske ved at fremme de grønne brændstoffer.

Det vækker stor glæde hos os, hvor klimaet står højt på dagsordenen. Allerede sidste år lancerede vi hos Nordhavn Power Solutions en effektiv metanolmotor, der skal hjælpe flere i fiskeriet med at nå deres klimamål. Der er flere fordele ved metanol i forhold til traditionelle brændstoffer, og det kan forklare, hvorfor rederier som Mærsk, ESVAGT og DFDS har valgt at gå i den retning.

Men selvom løsningerne for at opnå klimavenligt fiskeri allerede findes, så spekulerer jeg over, hvorfor det ikke går hurtigere med at tage de grønne motorer og brændstoffer i brug i den danske fiskeribranche?

En af de vigtigste årsager kan være de økonomiske udfordringer. Skiftet til alternative brændstoffer og teknologier kræver ofte store investeringer, og det kan være svært for mange fiskere at finde de nødvendige midler og ændre deres metode, når økonomien i forvejen er presset med de mange stramme kvoter. Hvis fiskekvoterne fortsat strammes, kan det resultere i, at flere fiskere enten vælger at stoppe eller fortsætter på den samme måde for at holde udgifterne nede. Man skal dog huske på, at investeringer i den grønne teknologi ikke kun er godt for miljøet, men også kan være økonomisk bæredygtigt på længere sigt for landets kuttere.

En anden årsag kan være manglen på politisk vilje og klare mål og reguleringer. Selvom der er sat tydelige mål om at gøre alle danske skibe og både CO2-neutral senest i 2050, er der ikke sat klare milepæle på plads for, hvordan dette skal opnås. Formentlig vil den nye regering komme med tydelige markører, der skal vise, hvordan vi opnår vores klimamål. Det virker ligeledes uoverskueligt for mange fiskere med al det bureaukrati. De skal selv orientere sig om alle de mange regler og love, når de gerne vil implementere grønne teknologier.

En tredje årsag kan være det manglende kendskab, information og erfaring med alternative brændstoffer og teknologier, hvilket kan gøre det svært for fiskerne selv at navigere, vurdere og implementere disse løsninger. Mange er bange for at vælge den forkerte teknologi eller det forkerte brændstof.

Vi har selv mødt en del skepsis til metanol. Men som virksomhed, tror vi på kraften i metanol som brændstof, og vi har investeret meget i det.

Brændstoffet er nemt at håndtere og tilgængeligt for alle, har flere leverandører allerede meldt ud. Desuden bliver verdens største anlæg til fremstillingen af metanol bygget i Danmark. Dermed vil der ikke komme en mangel på brændstoffet, og vi kan være selvproducerende.

Den teknologi, der står bag vores metanolmotor, minder på mange områder om dieselmotorer. Den adskiller sig blot ved at drifte på et mere klimavenligt brændstof. Fiskere servicerer selv deres både og skibe, og det kan de fortsat gøre, selvom de udskifter deres dieselmotor med en metanolmotor. De danske fiskere behøver ikke meget efteruddannelse for at kunne servicere og vedligeholde metanolmotoren. Samtidig ligger 90 % af alle reservedelene på lager i hele verden.

Det er nødvendigt, at den grønne omstilling kommer til at gå hurtigere. Selvom fiskeriet står for mindre end en procent af Danmarks samlede CO2-udledning, er det fortsat vigtigt at reducere dette for at være med til at mindske de globale klimaforandringer. Ved hjælp af et stærkt samarbejde mellem fiskeribranchen og regeringen kan vi skabe de nødvendige ændringer. Større bevågenhed for teknologierne og mere opmærksomhed på de bæredygtige brændstoffer kan få os et stort skridt tættere på vores mål.

Stort fremmøde til generalforsamlingen i Bønnerup Fiskeriforening

Det var en generalforsamling udover det sædvanlige i Bønnerup Fiskeriforening i lørdags, da det ikke kun var formanden, som endte med at forlade foreningen...

Stort fremmøde til generalforsamlingen i Bønnerup Fiskeriforening

Det var en generalforsamling udover det sædvanlige i Bønnerup Fiskeriforening i lørdags, da det ikke...