Nytårshilsen fra fiskeriministeren

Den nye fiskeriminister Jacob Jensen har sendt en hilsen til fiskeriet, hvor han rækker hånden ud efter et stærkt samarbejde

af fiskeriminister Jacob Jensen (V)

Når rådhusklokkerne slår midnat 1. januar, hopper vi traditionen tro ind i et nyt år med de største forventninger til det nye, der kommer. Dette nytår har dog været helt særligt.

For lige inden jul blev jeg udnævnt til minister for fødevarer, landbrug og fiskeri. Det betyder selvsagt, at 2023 vil blive markant anderledes end tidligere år og at ønskerne for det nye år derfor også bliver endnu vigtigere.

Jeg omfavner og respekterer den meget brede portefølje af områder, jeg har fået ansvaret for som minister, men der er selvfølgelig noget, jeg ved mere om end andet og noget jeg higer efter at vide endnu mere om! Det gælder fiskeriområdet.

For jeg har med min baggrund i landbruget og med mine mange år som folketingsmedlem en god forståelse for jeres erhverv. Jeg har de rigtige forudsætninger for at forstå jeres udfordringer og indgå i en dialog med jer om at løse problemerne men det er klart, at jeg har behov for et godt og tæt samarbejde med jer for at blive endnu klogere og endnu bedre til at bistå jer i arbejdet for at sikre dansk fiskeris fremtid.

For dansk fiskeri har en fremtid! Vi skal have et stærkt fiskerierhverv i Danmark! Og det skal vel at mærke være bæredygtigt.

Regeringen har allerede taget første skridt i den retning ved at fremrykke Fiskerikommissionens deadline til den 1. oktober i år. Det fremgår af regeringsgrundlaget og er en forudsætning for at kunne komme videre med den bæredygtige udvikling. I samme ombæring har vi valgt at forlænge den åbne kystfiskerordning med et år, så den løber 2023 ud. Det gør vi, fordi det er hensigtsmæssigt at inddrage kystfiskerordningen i Fiskerikommissionens arbejde.

Regeringen har også besluttet at udskyde beslutningen om et eventuelt trawlforbud Bælthavet. Fordi vi ønsker at have en samlet dialog om dansk erhvervsfiskeri til efteråret, og der er det naturligt også at drøfte et eventuelt trawlforbud. Endelig er det mit ønske, at der også på fiskeriområdet bliver set på en regelforenkling af arbejdet. Så vi kan optimere processer og strukturer så meget som muligt, så det bliver lettere at være fisker og arbejde med fiskeri i Danmark.

Der er med andre ord nok at gå i gang med! Derfor mødtes jeg allerede inden jul med Danmarks Fiskeriforening for netop at begynde samarbejdet med dem og jer om fiskeriets fremtid så hurtigt som muligt.

Der er ingen tvivl om, at vi alle har store visioner og ambitioner for erhvervet med rette. For potentialerne er der. Der er bare nogle udfordringer, som gør, at vi ikke kan sejle i smult vand direkte i mål.

Fiskeriet er presset. Brexit har taget et indhug i vores kvoter. Der er færre fisk i nogle af vores farvande, og de høje brændstofpriser mærkes også i fiskerierhvervet. Jeg forstår udmærket, hvis frustrationerne breder sig fra havn til hjem og fra kutter til køkkenbord. Mange kan være bekymrede over, at grundlaget og forudsætningerne for fiskeriet langsomt forsvinder eller støt bliver forringet. For hvad skal I så leve af? Hvad skal der ske med erhvervet? Med de tusindvis af mennesker, som er beskæftigede på den ene eller anden måde inden for fiskeriområdet?

Det er alvorlige og svære udsigter at have for et nyt år. Ikke mange står over for de opgaver og udfordringer, I gør. Der er efterhånden ingen tvivl om, at dansk fiskeri befinder sig i en brydningstid. Det ved selv jeg med mit stadig beskedne kendskab til området men en brydningstid er ikke ensbetydende med et farvel. For som jeg skrev indledningsvis, så er jeg overbevist om, at fiskeriet har en fremtid, og at vi kan udvikle og skabe det bæredygtige fiskerierhverv, som er nødvendigt.

Jeg kan dog ikke gøre det alene. Derfor vil jeg endnu en gang kvittere for et godt første møde med Danmarks Fiskeriforening. Det er min klare opfattelse og forhåbning, at vi er i gang med begyndelsen på et godt og forhåbentlig langvarigt samarbejde.

Jeg vil også gerne takke for de mange invitationer fra de lokale foreninger. Jeg har allerede indledt besøgsrækken i Middelfart her i begyndelsen af januar, hvor jeg havde et meget lærerigt besøg hos Bælternes Fiskeriforening med formand Allan Buch i spidsen.

For lad det være mit første nytårsforsæt som fiskeriminister: At bruge ventetiden på Fiskerikommissionens anbefalinger på at blive endnu klogere på et historisk vigtigt erhverv for Danmark. Ved at mødes med jer. Besøge jer. Se og opleve fiskernes og fiskerihavnenes hverdag og tale med så mange fiskere, interessenter og repræsentanter for erhvervet som muligt.

Lad 2023 blive et godt år for fiskeriet. Godt nytår til jer alle!

Kom med Danmarks Fiskeriforening på Naturmødet

Snart skydes eventsæsonen officielt i gang, når Danmarks Fiskeriforening indtager Naturmødet og Hirtshals på torsdag med oplæg, debatter, smagsprøver og rørefisk

Kom med Danmarks Fiskeriforening på Naturmødet

Snart skydes eventsæsonen officielt i gang, når Danmarks Fiskeriforening indtager Naturmødet og Hirtshals på torsdag...