Fiskebuffeten skal lukkes for den sorte dræber

EU-parlamentariker Asger Christensen (V) kræver fredningen af skarv ophævet. Der er brug for regulering

Af Asger Christensen, Medlem af Europa-Parlamentet, Venstre

I årtier har skarven været totalfredet, fordi den i tidernes morgen var truet. Men i dag er virkeligheden en anden. I Danmark er der mere end 30.000 skarvpar. Det betyder, at skarve på ugentlig basis æder mere end 150 tons fisk. I mange tilfælde meget mere end fiskerne har kvote til at fiske. Det er helt skævt.

Desværre er den gamle EU-lovgivning, der totalfreder blandt andet sæl og skarv, ikke fulgt med udviklingen. Den forældede lovgivning har ikke været til revision en eneste gang siden den blev vedtaget i 1992. Så selvom skarven ikke længere er truet, så er den stadigvæk fredet. Her har EU altså sovet i timen. 

Før i tiden troede man, at voksne fisk kunne være i fred for skarven. Man mente, at skarven kun støvsugede havene for fiskeyngel. Men en ny DTU-undersøgelse har klarlagt, at skarven også æder fuldt udvoksede fisk. Det er vigtig viden i et biodiversitetsperspektiv.  

Man skal nemlig ikke have gået ret længe i skole for at se, at den stigende skarvbestand, der helt uhæmmet får lov at mæske sig i både små og store fisk, udgør en reel biodiversitetsudfordring.

Jeg kæmper i Europa-Parlamentet for, at vi kan få opdateret den gamle lovgivning, der blokerer for regulering af skarven. Man er fra politisk side nødt til at have flere værktøjer i værktøjskassen, så vi kan passe bedre på fiskebestandene. 

Dengang jeg var barn, blev man belønnet med, hvad der svarer til en halv dagsløn for at aflevere vingen fra en skarv. Eller kæben fra en sæl. Jeg mindes selv, at jeg som knægt fik fem kroner per muldvarpehale.

Hvis jeg foreslog det i Europa-Parlamentet, ville det nok ikke blive taget så godt i mod. Men en ting er helt sikker: Regulering er nødvendigt. Derfor vil jeg fortsætte kampen i EU, så vi kan få reguleret det umættelige rovdyr og passe bedre på vores havmiljø. For jeg vil ikke vende det blinde øje til, mens skarven nådesløst udrydder fiskearter og tømmer havene.

Eftersøgning af fisker er indstillet

Den fisker, der mandag eftermiddag faldt over bord fra sin fiskekutter ved Søndervig er stadig ikke fundet, hvilket har fået forsvaret til at indstille...

Eftersøgning af fisker er indstillet

Den fisker, der mandag eftermiddag faldt over bord fra sin fiskekutter ved Søndervig er stadig...