Vi kan ikke være det bekendt over for redningsmandskabet – der er liv på spil

Danmarksdemokrat Kristian Bøgsted håber på hurtigt og konstruktivt svar på, om der er midler på vej til redningsstationerne efter ulykken ved Læsø

Kristian Bøgsted. Foto: Fiskeri Tidende

Onsdag den 22. november om aftenen havde vi igen balladen: En kutter lider havari nord for Læsø i dårligt vejr og har brug for assistance fra redningsmandskabet, men da redningsbåden er på værft, har man kun en gummibåd til rådighed og kan dermed ikke hjælpe med bugsering. Kutteren kaster anker, men da dette brister, har vi nu en båd, der driver frit i dårligt vejr og mørke, hvilket jo kan føre til katastrofen med tab af liv til følge. Heldigvis kommer der en stor trawler til fra Skagen, så man i samarbejde med redningsmandskabet får bugseret den nødstedte kutter i havn.

Denne gang blev katastrofen afværget, men vi kan simpelthen ikke være bekendt, at vi ikke har mere styr på vores redningsudstyr. Det er ikke rimeligt over for dem, som måtte have brug for hjælp, og det er absolut heller ikke rimeligt over for vores dygtige redningsfolk ej heller for familierne. Det her kan jo mange gange være et spørgsmål om liv eller død for alle implicerede parter.

I Danmarksdemokraterne mener vi, at dette problem skal have topprioritet hos ministeren, for vi kan simpelthen ikke være andet bekendt. Dette eksempel er jo desværre bare det seneste i en lang række, hvor vores redningsmandskab ikke har det udstyr, der skal til – også i blandt andet Nr. Vorupør og Hvide Sande er der udfordringer med udstyret til rådighed. Det ender med at koste liv, hvis ikke vi gør noget. Vi skal have løst problemet så hurtigt som muligt og hellere i går end i morgen.

Jeg har derfor sendt disse spørgsmål til ministeren med håbet om et hurtigt og konstruktivt svar:

  • Mener ministeren, at vi akut burde afsætte flere midler til de danske redningsskibe, så der sikres midler til ordentlig redningsservice? Der henvises til artiklen ”Drama på havet: Kæmpetrawler til undsætning” på Nordjyske.dk d. 23. november 2023.
  • Vil ministeren kommentere, om der er en specifik handlingsplan på vej for at sikre midler til de danske redningsskibe, som er en essentiel del af at redde menneskeliv på havet? Der henvises til artiklen ”Drama på havet: Kæmpetrawler til undsætning” på Nordjyske.dk d. 23. november 2023.
Skagen Havn nærmer sig markant CO2-reduktion

I 2023 satte Skagen Havn gang i tre centrale initiativer, som alle bidrog til at mindske CO2-udledningen

Skagen Havn nærmer sig markant CO2-reduktion

I 2023 satte Skagen Havn gang i tre centrale initiativer, som alle bidrog til at...