Bøgsted: Kære Magnus Heunicke, gør du snart noget ved skarven?

Der er rigelig forskning, der dokumenterer behovet for handling på området, skriver Kristian Bøgsted

Skarv. Foto. Fiskeri Tidende

Fiskerne har i lang tid råbt vagt i gevær i forhold til Skarven.

Men det virker desværre som om, ministeren stadig ikke lytter.

Der findes utallige rapporter, der utvetydigt peger på skarvens skadelige indflydelse på torsk og andre fiskebestande i vores kystnære farvande.

Disse rapporter er baseret på observationer, hvor man mærker fisk, og hvor man så senere har fundet mærkerne i skarvkolonier.

Det er nået til et punkt, hvor lystfiskerne føler sig tvunget til at bevæge sig som levende fugleskræmsler, når de udsætter smolt.

Alligevel har der ikke været nogen handling fra ministerens side.

Seks borgmestre på Sjælland har nu sendt et brev til ministeren, hvor de anmoder om, at der bliver gjort noget ved det akutte problem.

Senest har Limfjordsrådet også henvendt sig til ministeren og understreget, at der er ingen tid at spilde, hvis vi ønsker at bevare vores fiskebestande.

Så kære Magnus Heunicke, hvornår vil du vågne op i dit ministerie og erkende, at vi er nødt til at udvikle en plan for regulering af skarven så hurtigt som muligt?

Der er rigelig forskning, der dokumenterer behovet for handling på området.

Det er på tide at stoppe med at give fiskere og landbrug skylden for alle vores miljømæssige udfordringer.

Se i stedet på de velunderbyggede problemer med skarver og sæler og træf beslutninger til gavn for havmiljøet, biodiversiteten, og fiskerne.

Det er på tide at handle, og det er på tide at tage ansvar.

Lad os tage hånd om skarvproblemet og sikre en bæredygtig fremtid for vores kystnære farvande og de arter, der bebor dem.

Skagen Havn nærmer sig markant CO2-reduktion

I 2023 satte Skagen Havn gang i tre centrale initiativer, som alle bidrog til at mindske CO2-udledningen

Skagen Havn nærmer sig markant CO2-reduktion

I 2023 satte Skagen Havn gang i tre centrale initiativer, som alle bidrog til at...