Fiskeriminister ønsker ny teknologi til fiskerikontrol

Konference sætter spot på bl.a. kamera
af Line Dalgaard Jensen
25 feb 2019

I dag lægger Udenrigsministeriet hus til den første internationale konference om fuldt dokumenteret fiskeri efter landingsforpligtelsens indførelse. Konferencen kommer især til at omhandle muligheden for at benytte sig af elektronisk monitering for at sikre sig, at landingsforpligtelsen bliver overholdt.

Konferencen åbnes af fiskeriminister Eva Kjer Hansen, der ser mange positive elementer i at indføre elektronisk monitering.

– Det handler ikke om, at vi med kamera skal kigge ind i fiskernes styrehuse for at tjekke, hvad de har med på madpakken den dag. I stedet handler det om at sikre, at vi overholder vores fælles forpligtelse om at bringe alle fisk i land – uanset størrelse og kvoteart. Det har vi lovet hinanden på EU-plan, og den forpligtelse skal vi finde den bedste løsning på at kunne overholde. Elektronisk monitering er for mig at se den rigtige og mest effektive måde at gå frem på, siger Eva Kjer Hansen.

 

Norsø-lande bør gå forrest

Deltagerne i konferencen repræsenterer politikere, fiskeriorganisationer, NGO’er og virksomheder fra landene omkring Nordsøen og Østersøen samt en oplægsholder fra Canada, der har erfaringer med elektronisk monitering.

Desuden er EU-kommissionen også repræsenteret.

– På konferencen skal vi blive klogere på og få sat ord på eventuelle bekymringer, de forskellige interessenter måtte have. Jeg mener, at landene omkring Nordsøen bør gå forrest i indførelsen af elektronisk monitering, da vores flåde allerede har meget af det grundlæggende udstyr ombord, og både vi og andre lande som fx Storbritannien har gennemført forsøg med gode resultater, siger fiskeriministeren.

Læs mere om:

Flere Nyheder