Udsigt til et magert tobisfiskeri i 2019

Det lover ikke godt for tobisfiskeriet, lyder det fra Danmarks Fiskeriforening
af Claus Kirkegaard
22 feb 2019

Det internationale Havforskningsråd, ICES, har i dag offentliggjort sin rådgivning for tobisfiskeriet 2019 og der er desværre udsigt til et stærkt reduceret tobisfiskeri sammenlignet med sidste år.

For Dogger Banke mv. i den centrale del af Nordsøen (Område 1), som er det absolut vigtigste fiskeområde for tobis, anbefaler ICES i 2019 en samlet fangst på 91.916 tons. I 2018 var anbefalingen en fangst på 134.461 tons og i 2017 hele 255.956 tons, så der er tale om en markant nedgang.

- Bestanden af tobis har desværre ikke udviklet sig, som vi gerne vil have det og vi må tage den biologiske rådgivning til efterretning. Vi må så håbe, at fangsterne kan afsættes til fornuftige priser, siger formanden for Danmarks Fiskeriforening, Svend-Erik Andersen.

 For det område (Område 2), der ligger langs den jyske vestkyst og op til Skagen, og for det område (Område 4), der ligger ved den britiske kyst anbefales alene et moniteringsfiskeri. For begge områder er anbefalingen, at der må fanges op til 5.000 tons for at følge udviklingen i bestanden.

- Det er en fortvivlende udvikling. De sidste par år har anbefalingen for Område 4 været en fangst på over 50.000 tons og i 2017 var kvoten for område 2 på over 175.000 tons. Det er naturen, som vi arbejder med og vi ved godt, at den kan vi ikke styre, men det er meget frustrerende, at alle vores gode hensigter med forvaltningen af fiskeriet ikke giver de fangstmuligheder, som er formålet, siger Svend-Erik Andersen.

For Område 3, som hovedsageligt er norsk farvand og hvor der kun er et meget lille område, hvor danske fiskere har adgang, anbefaler ICES en fangst på 133.610 tons.

Fakta

Tobis er en lille fisk, som anvendes til at fremstille fiskemel og -olie.

Tobis er en af de økonomisk vigtigste fisk for dansk fiskeri.

Tobis fanges i sæsonen fra den 1. april frem til Sankt Hans.

Tobis landes hovedsageligt i havnene i Thyborøn, Hanstholm og Skagen.

Danmark er det land i EU, som har de største interesser i industrifiskeriet.

Flere Nyheder