Informationsmøde om ålekompensation

Danmarks Fiskeriforening og Fiskeristyrelsen afholder informationsmøde om ålekompensation fredag den 5. april 2019.
af Claus Kirkegaard
27 mar 2019

Danmarks Fiskeriforening forventer, at der fra 1. april bliver mulighed for at for at søge kompensation for de ålefiskere, som har været ramt af stop for ålefiskeriet fra og med november 2018 til og med januar 2019. 

Det er nu aftalt med Fiskeristyrelsen, at der bliver et informationsmøde om ordningen fredag den 5. april på Danmarks Fiskeriforenings kontor i Taulov.

EU's ålestop, som betød, at danske fiskere ikke måtte fiske efter ål i tre måneder fra november 2018 til og med januar 2019, har haft stor økonomisk betydning for de danske ålefiskere. Beregninger viser, at 27,6 procent af alle landinger af ål finder sted i netop de tre måneder.

De ramte fiskere kan nu se frem til en national tilskudsordning, der forventes at træde i kraft den 1. april 2019.

Her vil de pågældende ålefiskere via ordningen kunne søge om midler fra en pulje på i alt 4,2 mio. kr. til at kompensere for deres tab.

Tilskudsordningen skal sikre, at det er de hårdest ramte ålefiskere, der kan få kompensation. Det vil dreje sig om de fiskere, der som minimum har en indtægt fra ålefiskeri på 30 procent eller derover ud af deres samlede fiskeri, og som har lidt tab på over 10.000 kr.

Mødet starter kl. 13.00

Af hensyn til planlægning bedes alle, der ønsker at deltage i informationsmødet, give besked om deltagelse til

Mads Korff, mk@dkfisk.dk, tlf. 76109668 eller til Ole Lundberg Larsen, oll@dkfisk.dk, tlf. 33366035

Læs mere om:

Flere Nyheder