Kollerup: Hvordan får vi beskyttet flere kystfiskere?

Simon Kollerup (S) opfordrer flere fiskere til at søge ind i den lukkede del af kystfiskerordningen
af Line Dalgaard Jensen
19 mar 2019

En ny opgørelse viser fremgang i kystfiskerordningen. Dog primært i den åbne del, hvor der nu er 187 fartøjer mod 152 i 2017. I den lukkede er der også fremgang, men kun fra 59 til 63 fartøjer - og det vil fiskeriordfører Simon Kollerup (S) gerne have lavet om på: 

- Jeg drømmer om flere i den tidsubegrænsede ordning. Jeg er glad for hver og en, der er med, og jeg håber, at det kan være grundlag for at få endnu flere med, og flere til at gå fra åben til lukket.

For ifølge fiskeriordføreren så er det den lukkede del af kystfiskerordningen, som gør en forskel. Han kalder ordningen den beskyttede, for det er netop det, fiskene er:

- I den lukkede ordning bliver fiskene hos kystfiskerne. Det er en måde at sikre segmentet, og det mål, som jeg har: et mangfoldigt fiskeri.

 

Lav regnestykket

Spørgsmålet er så, hvorfor ikke flere er med her. Fiskerne forklarer, at de er bange for at binde sig og bekymrede for ikke at kunne komme ud igen.

- Den bekymring bliver mindre, jo flere der melder sig ind. Så man har nogle at sælge til inde i ordningen, siger Simon Kollerup, som opfordrer fiskerne til at regne på, om det ikke kunne betale sig at være med.

Det kræver selvfølgelig, at fiskerne samtidig lever op til kravene i den lukkede – for det kan også være en barriere for at være med. Simon Kollerup vil dog ikke love justeringer i kravene til fartøjets længde eller redskaber.

- Men jeg tager gerne imod inputs fra erhvervet, siger han. 

 

Åben eller ej

Kystfiskerordningen skal evalueres i de kommende år. Ifølge Simon Kollerup er den beskyttede ordning kommet for at blive, mens den åbnes fremtid er uklar.

I Danmarks Fiskeriforening ser man gerne, at den åbne ordning også fortsætter. 

- Det vil være rigtig ærgerligt at lukke den ned. Den hjælper kystfiskeriet, siger Allan Buch, der er formand for Bælternes Fiskeriforening og Udvalget for Kystnært Fiskeri i Danmarks Fiskeriforening

Læs mere om kystfiskerordningen i det seneste nr. af Fiskeri Tidende. 

Kystfiskerordning

I fiskeriet er der to forskellige segmenter i kystfiskerordninger; lukket og åben. Ved at tilmelde sig, får man mulighed for at få ekstra fiskerettigheder. For begge ordninger gælder det, at de er for FKA-fartøjer og 80 % af fangstrejserne skal være på under to døgn.

Den lukkede er tidsubegrænset og binder alle ens kvoter og kapacitet til segmentet, til gengæld får man et større kystfiskertillæg. Den er for fartøjer under 15 meter, der fisker med garn, toggergarn, langliner, pilk, dørg, pelagisk trawl, ankret snurrevod, snurpenot, ruser, bundgarn og tejner

Den åbne er tidsbegrænset fra 2017 til 2019 og omfatter de kvoter, som man selv vælger at tilmelde. Den er for alle fartøjer under 17 meter.

Læs mere om:

Flere Nyheder