Klintholm: Et turbulent år

Nedskæringer i torskekvoten rammer fiskerne i Klintholm, hvor der fredag var generalforsamling. Men hvad med selektive redskaber – og sælen?
af Line Dalgaard Jensen
29 nov 2019
Fanen var selvfølgelig fundet frem til generalforsamling i Klintholm Havn

- Året, som nu er ved at være gået, har været noget turbulent.

Formand Kim Kær Hansen og hans fiskere i Klintholm Havn er samlet til generalforsamling, og de kan se tilbage på et år, hvor fiskeriet er gået op og ned, og hvor fremtiden truer i horisonten.

Der er skam blevet fisket, forsikrer Kim Kær Hansen i sin beretning, men pludselig var der stop i Østersøen.

- Vi kom ikke langt ind i 2019, før de første røster om, hvad vi kunne se frem til i 2020, fjernede den ellers nogenlunde gode stemning. Vi fik lov til at fiske et halvt år, og så var det slut. En ubegrundet panik - godt hjulpet på veje ad de grønne - voksede i EU, og et stop for et direkte fiskeri efter torsk  blev indført, siger Kim Kær Hansen.

Opdeling og selektive redskaber

Og den linje ser desværre ud til at fortsætte i 2020, hvor EU-Kommissionen har vedtaget en stor reduktion i kvoterne for Østersøtorsken.

- Det var ikke munter læsning. Igen en kæmpe reduktion på torsk og lukning af direkte fiskeri efter torsk, siger Kim Kær Hansen, der havde håbet, at område 24 kunne blive opdelt, eller at myndighederne ville overveje at tillade brugen af redskaber, som sikrer en stor selektion af torsk:

- Jeg har set mange gode eksempler på bagposer til trawlfiskeriet, og det undrer mig til stadighed, at man ikke åbner for anvendelsen af dem. Vi har herfra et stort ønske om at få lov til at anvende nogle af dem.

Sæler - måske godt nyt?

Og hvem siger, at det overhovedet ændrer på torskens nedtur at stoppe fiskeriet? Som lokalformanden sagde, så er det største problem i det kystnære fiskeri i Østersøen sæl og skarv. Især sælskader er et stort problem.

- Det ser ud til, at sælerne vinder kampen om fiskepladserne; de er os desværre overlegne, siger Kim Kær Hansen:

- Jeg vil håbe, at det forsøg, som vores nye miljøminister har skudt i gang, viser sig at være en vej frem for en regulering af bestanden, så vi alle kan være her.  

Flere Nyheder