Potentielt stort muslingefiskeri går danske fiskeres næse forbi

Danske fiskere kigger på, mens tyske fiskere lander tonsvis af små blåmuslinger i Esbjerg
af Claus Kirkegaard
24 okt 2019

Alt mens tyske muslingfartøjer, med EU’s velsignelse, støvsuger havbunden 12 sømil vest for Esbjerg, for små blåmuslinger, og lander 100 tons ad gangen til hollandske sættevogne på kajen i Esbjerg, så ligger danske fiskere og kan bare se til.

De små blåmuslinger må fiskes af tyske fiskere, mens danske fiskere kun kan kigge på, for myndighederne kan, vil eller orker åbenbart ikke at give sig i kast med EU-forordningerne på dette område. Dette på trods af adskillige henvendelser fra fiskerne til de danske myndigheder, skriver Fiskerforum.dk.

Alene i år har tyske fiskere landet 6.000 tons små blåmuslinger fra et område vest for Blåvand Fyr. Et område der traditionelt altid har haft gode blåmuslinge-forekomster og ca. hvert andet eller tredje år blomstrer op med muslingebanker, som mangedobles i størrelse for senere under efterårsstormene helt at forsvinde igen. Det er disse opblomstringer, som tyske fiskere udnytter maksimalt. De skraber muslinger op og fragter dem sydpå til genudsætning i den tyske del af Vadehavet.

Intet ulovligt
Jesper Juul Larsen har i sin egenskab af bestyrelsesmedlem for Danmarks Fiskeriforening og formand for Sydvestjysk Fiskeriforening fået mange henvendelser i år om det omfattende muslingefiskeri ud for Esbjerg. Et fiskeri, han først i år har fået kendskab til, forklarer han til Fiskerforum.dk
Men henvendelserne er givet videre til Fiskerikontrollen, som direkte adspurgt af den lokale fiskeriformand oplyser, at der intet ulovligt er i de tyske muslingefiskeres gøren og laden.

- Vi bør lade danske muslingefiskere få samme muligheder, når Nordsøen med års mellemrum, giver en opblomstring af små blåmuslinger. Samtidig bør vi finde områder kystnært, hvor fiskerne lovligt kan genudsætte og udlægge de små muslinger, til gavn for områdets miljø, fugle og fiskere. Således der kan etableres nye muslingebanker, der senere kan fiskes på, understreger Jesper Juul Larsen.

Han fortæller desuden, at han i den nærmeste fremtid vil kontakte DTU Aqua, for i fællesskab at finde egnede områder kystnært, så danske muslingefiskere kan være klar, når et nyt boom af små blåmuslinger viser sig ud for Vestkysten. 

 

 

Derfor er danske fiskere interesseret i de små muslinger:

- Et lukrativt muslingefiskeri, kunne skabe mange ekstra arbejdspladser på land.

- Danske fiskere kunne som de tyske muslingefiskere, fiske muslingerne op og sælge dem til tyskerne.

- Det kunne give fiskerne en ekstra indtjening på de ukvoterede små muslinger. 

- Det kunne sikre en større dansk egenproduktion af de populære blåmuslinger. 

Læs mere om:

Flere Nyheder