Ophævelse af MAF-kvartalsration for tunge og rødspætte

Bilag 6 meddelelse om ophævelse af MAF-kvartalsrationen for tunge og rødspætte i forskellige farvande
09 dec 2020

Fiskeristyrelsen har udsendt Bilag 6 meddelelse om ophævelse af MAF-kvartalsrationen for tunge i Nordsøen, tunge i Skagerrak, Kattegat og Østersøen samt rødspætte i Nordsøen, Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne:

Idet det skønnes, at de til MAF-rationsfiskeri afsatte mængder af tunge i Nordsøen, tunge i Skagerrak, Kattegat og Østersøen samt rødspætte i Nordsøen, rødspætte i Skagerrak, rødspætte i Kattegat samt rødspætte i underområde 22-32 i Østersøen og Bælterne ikke kan opfiskes med de nuværende rationsmængder, ophæves de fastsatte MAF-rationer for disse kvotearter jf. reguleringsbekendtgørelsens §156.

Tunge i Nordsøen
Med virkning fra 9. december 2020 gælder ingen mængdemæssige begrænsninger.

Tunge i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne
Med virkning fra 9. december 2020 gælder ingen mængdemæssige begrænsninger. 

Rødspætte i Nordsøen
Med virkning fra 9. december 2020 gælder ingen mængdemæssige begrænsninger.

Rødspætte i Skagerrak
Med virkning fra 9. december 2020 gælder ingen mængdemæssige begrænsninger.

Rødspætte i Kattegat
Med virkning fra 9. december 2020 gælder ingen mængdemæssige begrænsninger.

Rødspætte i underområde 22-32 i Østersøen og Bælterne
Med virkning fra 9. december 2020 gælder ingen mængdemæssige begrænsninger. 

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1249 af 24. august 2020, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 9. december 2020 og er gældende til og med 31. december 2020 med mindre andet meddeles.

Læs mere om:

Flere Nyheder