Nautiske publikationer er nu opdateret

Nyt fra Fiskeriets Arbejdsmiljøråd
03 feb 2020

Det er altid skibsførerens ansvar, at de nautiske publikationer om bord, er relevante og tilstrækkelige til at kunne planlægge og udføre sejladsen under alle forhold.

Dele af publikationerne omhandler sejladsinformation, der kan være relevante at have om bord i forbindelse planlægning af skibets sikre sejlads samt under udførelsen af sejladsen. Seneste udgave af Fiskeriårbogen kan bibringe lignende relevante informationer.

Læs meget mere på Fiskeriets Arbejdsmiljøråds hjemmeside

Flere Nyheder