Lokalformand modtager ridderkorset

Allan Buch er Ridder af Dannebrog
af Line Dalgaard Jensen
13 maj 2020

Allan Buch har fået tildelt ridderkorset af 1. grad af Dannebrogordenen. Det har Kongehuset offentliggjort på deres hjemmeside – ordenen er gældende fra 30. marts 2020, hvor byrådsmedlemmet og fiskeren officielt fik titlen.

Allan Buch er nemlig både folkevalgt i Middelfart for Socialdemokratiet, men derudover er han selvfølgelig også fisker og fiskeriforeningsmand.

Allan Buch er formand for Bælternes Fiskeriforening og bestyrelsesmedlem i Danmarks Fiskeriforening. Han er også formand for Udvalget for Kystnært Fiskeri samt aktiv i andre fiskerudvalg. Også Fiskeriets Arbejdsmiljøråd og Fiskernes Forsikring er han engageret i – og ikke mindst i sit fiskeri.

Han fisker fra Skrillinge Strand, hvor han også sælger sine fangster i sin butik.

Allerede fra barnsben har Allan Buch haft en forkærlighed for fiskeriet. Efter skole hjalp han naboerne, der drev bundgarnsfiskeri, og i 10. klasse købte han en jolle for sine enge penge. Som ung fiskede han industrifisk, men i 1983 overtog han et bundgarnsfiskeri.

Stort tillykke til Allan Buch!

Læs mere om:

Flere Nyheder