DFPO: COVID-19 (Corona-Virus) indsats er nødvendig

Danmarks Fiskeriforening tager sine forholdsregler og ændrer arbejdsgange - men forhåbentlig vil det ikke påvirke samarbejde og service
af Kenn Skau Fischer
12 mar 2020
Situationen omkring COVID-19 har udviklet sig bekymrende i Danmark inden for de seneste uger. Regeringen har den 11. marts 2020 fremlagt nye tiltag mod COVID-19 i bestræbelserne på at forsinke spredning af Corona-virus og uanset at indsatsen er nødvendig, så kan tiltagene også få betydning for den danske fiskerisektor. 

Danmarks Fiskeriforening (DFPO) følger situationen nøje og har fulgt op på regeringens opfordringer. Det lyder bl.a.:

Vi bestræber os på at kunne servicere vores medlemmer i normalt omfang. Men tiltag i forhold til COVID-19, gør, at arbejdsgange i DFPO vil blive tilrettelagt og udført på en anden måde. For eksempel vil flere arbejdsdage end normalt være med udgangspunkt i hjemmearbejdspladsen og antallet af fysiske møder begrænses og vil i stedet foregå via Skype/telefon. Rejseaktiviteter begrænses også.

Ændringer, der er nødvendige for at mindske risikoen for smitte - men forhåbentlig vil medlemmer og samarbejdsparterne ikke mærke forskel. 

Hvis der kommer ændringer eller behov for nye tiltag, melder vi det i DFPO ud på vores hjemmeside og vil om nødvendigt tage direkte kontakt til medlemmer og samarbejdspartnere.

Danmarks Fiskeriforeningen forsøger at holde  tæt kontakt med myndighederne for at sikre, at man i den danske fiskerisektor kan opretholde sine aktiviteter. I den forbindelse oplyser Fiskeristyrelsen, at den administrative praksis fastholdes på alle myndighedsområder, og at man forsøger at oppebære alle funktioner og services som sædvanlig.

Flere Nyheder