Mikkel fanger rødspætter, ising – og biler og flasker

Bagenkop-fisker Mikkel Hansen med trawleren SG 115 Cecilie Mathilde er en af de trawlfiskere, der i den grad fanger affald, og dermed gør en forskel
af Line Dalgaard Jensen
23 apr 2021
Gammelt militærgrej fanget i Østersøen. Foto: Mikkel Hansen

Egentlig vil Mikkel Hansen helst fange fisk. Rødspætter og isinger er favoritterne i disse dage, når han sejler ud med SG 115 Cecilie Mathilde fra Bagenkop. Men desværre så gemmer Østersøen også på mange andre fangster end fladfisk; affaldsfangster.

- Det er skræmmende, når man tænker på, hvad der gemmer sig dernede, og vi bruger meget tid på det, når vi er ude at fiske. Men vi tager selvfølgelig affaldet med i land, for det er vores fremtid, som er på spil. Så det er vi nødt til, siger den 25-årige fisker, hvis kamp og tanker om affald illustrerer den store indsat, som de danske fiskere gør i Østersøen, såvel som Indre Farvande, Kattegat, Skagerrak og Nordsøen.

For fiskerne går forrest, når der skal ryddes op i havet!

 

Biler, flasker og malerspande

Mikkel Hansen støder på alverdens ting og sager, når han er til søs.

- Jeg har været med til at fange en opvaskemaskine og en bil. Selvom det er nogle ret store ting, så prøver vi altid at få dem ombord. Det kan godt rive lidt grejerne, så de går i stykker, og vi skal reparere dem. Men heldigvis har vi aldrig mistet redskaber, forklarer han:

- Lige nu fanger vi også mange dåser og ølflasker. Der kan godt være 200 flasker på en tur, især lige nu, hvor vi fisker ved Femern Bælt.

Når de indimellem fisker i Skagerrak, så støder de også på malerspande, hvilket kan være en bekostelig og irriterende affære. Ender spandene i lasten, så er fisken ødelagt.

Malerspande eller ej, så kommer alt affaldet ind i havn, hvor fiskerne kan aflevere det gratis, inkl. deres eget affald.

- Vi har altid taget andres affald med i land, og ombord på skibet smider vi aldrig noget ud. Vi har en pose til vores eget, som vi tager med i land, forklarer Mikkel Hansen.

 

Kun trawlerne kan!

Det er altså en brav indsats, som fiskeren gør for at passe på havet og naturen, og derfor er Mikkel Hansen også godt træt af at få skudt i skoen, at han som trawlfisker ikke er bæredygtig. Fordommene er mange, og kritikerne overser den vigtige forskel, som fiskerne gør.

- Hvis ikke det er bæredygtigt at tage affald med ind, så ved jeg ikke, hvad der er bæredygtigt. Trawlfiskeriet bliver altid fremstillet som bussemænd, der skader naturen, men det holder ikke. Vi kæmper hver dag for at overleve og fiske, og de glemmer helt, at vi også gør noget godt. Vi passer på naturen og gør jo sådan set en forskel, når vi tager affald med i land. Hvis ikke trawlerne var der til at gøre det, så gad jeg godt se, hvor meget der flød rundt i havet og skyldte op strandene, siger Mikkel Hansen.

Foruden trawlerne så er der nemlig ikke rigtig nogen af søens folk, som fanger affald. Modsat fragtskibe mm., som blot sejler gennem farvandene, så ser fiskerne hvad det gemmer, og får det med ind.

Lige nu fanger Mikkel mange flasker. Foto: Mikkel Hansen

For vores fremtid

Mikkel Hansen kunne selvfølgelig også bare være ligeglad, ryste på hovedet ad kritikken og passe sit fiskeri i stedet for at lege skraldemand.

-  Ja, vi kunne bare lade være. Men hvis vi får børn, og de også skal ud at fiske, så skal vi jo sikre fremtiden på havet, slår Mikkel Hansen fast, der derfor fortsætter ufortrødent.

Selv kommer han af en familie, hvor faren Ulrik Kølle også er fisker. Det samme gælder storebroren, og forhåbentlig flere generationer i fremtiden.

Affald, affald, affald. Foto: Mikkel Hansen
Mere affald. Foto: Mikkel Hansen

Flere Nyheder