Bilag 6 nr. 51 - Fiskeri af kulmule i norsk zone i Nordsøen

Bilag 6 meddelelse nr. 51. Ændring af vilkår for fiskeri af kulmule i norsk zone i Nordsøen, ICES-område 4A og 4B (HKE/04-N)
23 jul 2021

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i reguleringsbekendtgørelse nr. 1109 af 30. maj 2021, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 23. juli 2021 og er gældende til og med 31. december 2021 med mindre andet meddeles.

Med virkning fra fredag den 16. juli 2021 indføres der regulering af fiskeriet efter kulmule i norsk zone i Nordsøen, ICES-område 4A og 4B.

Med virkning fra fredag den 16. juli, er det tilladt for et fartøj at fiske, medbringe og lande i alt 10.000 kg kulmule pr. halve kalendermåned fra norsk zone i Nordsøen, ICES-område 4A og 4B. Den første halve kalendermåned løber fra den 16. juli til den 31. juli 2021.

Den gældende ration pr. halve kalendermåned kan overskrides med op til 10 pct.

Såfremt den gældende ration pr. halve kalendermåned overskrides med op til 10 pct. fratrækkes den overskredne mængde i rationen for den efterfølgende reguleringsperiode.

Overskridelser udover 10 pct. af den gældende perioderation sanktioneres efter reglerne om overfiskeri.

Uanset reguleringsbekendtgørelsens § 156 stk. 2, kan fartøjer, der har landet halvmånedsrationen, påbegynde fiskeri på den kommende halvmåneds rationsmængde, dog vil kulmule, der landes i en given rationsperiode, afskrives denne periodes ration jf. reguleringsbekendtgørelsens § 156, stk. 1.

Det er forbudt for førere af fartøjer, der på en fangstrejse har udøvet fiskeri efter kulmule i norsk zone i Nordsøen ICES-område 4A og 4B efter endt fiskeri i norsk zone på samme fangstrejse at forsætte fiskeriet i GBR-zone og EU-zone.

Dog kan fartøjsførere, der på en fangstrejse har udøvet fiskeri i norsk zone i Nordsøen ICES-område 4A og 4B, efter endt fiskeri i norsk zone på samme fangstrejse fortsætte fiskeriet i GBR-zone og EU-zone, såfremt mængden af kulmule ombord på fartøjet er mindre end 500 kg. (levende vægt) ved udsejling fra norsk zone.

Læs mere om:

Flere Nyheder