Her er tallene for kvoter 2021

Der foreligger nu aftaler mellem EU, UK og Norge samt mellem EU og Norge
af Claus Kirkegaard
19 mar 2021

Den trilaterale aftale om kvoterne på de fælles forvaltede bestande (torsk, sej, kuller, hvilling, rødspætte og sild) mellem EU, Storbritannien og Norge er nu underskrevet. Det samme er de tre bilaterale aftaler mellem EU og Norge.

Dermed er der nu igen adgang for danske fiskere til at fiske i norsk farvand. De samme vilkår som de foregående år gør sig gældende; man skal have en licens og kvotegrundlag.

Kvoterne, som kan ses herunder, skal dog først godkendes på det kommende ministerrådsmøde d. 22. og 23. marts.

 

Danske kvoter

Resultatet af forhandlingerne mellem EU, Norge og Storbritannien:

Torsk i Nordsøen: Danmarks kvote er i år på 1.993 tons, hvilket er en nedgang på 20 procent fra kvoten i 2020.

Kuller i Nordsøen: Danmarks kvote er i år på 1.966 tons, hvilket er en nedgang på 2 procent fra kvoten i 2020.

Sej i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat: Danmarks kvote er i år på 2.302 tons, hvilket er en nedgang på 30 procent fra kvoten i 2020.

Hvilling i Nordsøen: Danmarks kvote er i år på 1.866 tons, hvilket er 31 procent højere end i 2020.

Rødspætte i Nordsøen*: Danmarks kvote er i år på 17.526 tons, hvilket er en nedgang på 2 procent fra kvoten i 2020.

Sild (konsum) i Nordsøen/Kanalen: EU-andelen er i år på 187.301 tons, men kvoten mangler stadig at blive splittet op.

Sild (bifangst) i Nordsøen: Danmarks kvote er i år på 7.420, hvilket er en nedgang på 13 procent fra kvoten i 2020.


Resultatet af forhandlingerne mellem EU og Norge:

Torsk i Skagerrak: Danmarks kvote er i år på 1.515 tons, hvilket er en nedgang på 10 procent fra kvoten i 2020.

Kuller i Skagerrak: Danmarks kvote er i år på 2.120 tons, hvilket er 20 procent højere end kvoten i 2020.

Hvilling i Skagerrak: Danmarks kvote er i år på 821 tons, hvilket er en nedgang på 30 procent fra kvoten i 2020.

Rødspætte i Skagerrak: Danmarks kvote er i år på 14.938 tons, hvilket er 13 procent højere end kvoten i 2020.

Rejer i Skagerrak**: Danmarks kvote er 1.580 tons, 3 procent højere end kvoten i 2020. Dette er en midlertidig kvote - den endelige kvote vil blive fastsat senere på året.

Sild (konsum) i Skagerrak: Danmarks kvote er i år på 9.080 tons, hvilket er en nedgang på 12 procent i forhold til 2020.

Sild (bifangst) i Skagerrak: Danmarks kvote er i år på 5.692 tons. Det samme som i 2020.


* Endelig TAC afhænger af fradrag for discard (top down).

** Kun fastsat en midleridig TAC. Endelig TAC fastsættes senere.

 

Læs mere om:

Flere Nyheder