Kvartals-rationer for Mindre Aktive Fartøjer i 2023

Meddelelse om straksregulering nr. 2 - 2023 om kvartals-rationer (mængder) for Mindre Aktive Fartøjer i 2023
21 dec 2022

Jf. § 102 og i henhold til bilag 2 i reguleringsbekendtgørelsen meddeles det hermed, hvilke mængder af FKA-kvoter, det med fartøjer, der er indplaceret som MAF-fartøjer, er tilladt at fiske, medbringe og lande pr. kvartal. Af FKA-kvoter er fiskeri for MAF-fartøjer kun tilladt på de arter, der er nævnt i denne meddelelse.

Jf. § 91 i Reguleringsbekendtgørelsen må fartøjer, der ifølge Fiskeristyrelsens Fartøjsregister ejes direkte eller indirekte af en eller flere bierhvervsfiskere, højst fiske, medbringe og lande 1/3 af fartøjsrationerne for alle arter. For torskefiskerier gælder dog, at fartøjerne må fiske, medbringe og lande halve fartøjsrationer. For rødspættefiskerier og laks i Østersøen må fartøjer ejet af en eller flere bierhvervsfiskere fiske, medbringe og lande samme rationer som fartøjer ejet af erhvervsfiskere.

Ved fiskeri i Østersøen underområde 22-32, gælder de generelle vilkår for fiskeri, der er udmeldt i meddelelse om straksregulering om regler om vilkår for fiskeri i ICES-underområde 22-32 i Østersøen i 2023.

Torsk i Nordsøen

Fra den 1. januar 2023 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter

1.700 kg

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter

3.400 kg

Fartøjer på 9 meter og derover

5.100  kg

Torsk i Skagerrak

Fra den 1. januar 2023 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter

  800  kg

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter

1.600 kg

Fartøjer på 9 meter og derover

2.400 kg

Torsk i Kattegat

Fra den 1. januar 2023 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter

   150  kg

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter

   400 kg

Fartøjer på 9 meter og derover  

  500  kg

Torsk i underområde 22-24 i Østersøen og Bælterne

Fra den 1. januar 2023 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal:

Alle fartøjer uanset længde

       125 kg

Torsk i underområde 25-32 i Østersøen og Bælterne  

Fra den 1. januar 2023 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal:

Alle fartøjer uanset længde

       125 kg

Tunge i Nordsøen

Fra den 1. januar 2023 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder tunge pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter

     300 kg

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter

     600 kg

Fartøjer på 9 meter og derover

     900 kg

Tunge i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne

Fra den 1. januar 2023 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder tunge pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter

    600 kg

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter

 1.200 kg

Fartøjer på 9 meter og derover

 1.800 kg

Rødspætte i Nordsøen

Fra den 1. januar 2023 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder rødspætte pr. kvartal:

 

Fartøjer under 6 meter

3.000 kg

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter

6.000 kg

Fartøjer på 9 meter og derover

9.000 kg

Rødspætte i Skagerrak

Fra den 1. januar 2023 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder rødspætte pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter

1.500 kg

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter

3.000 kg

Fartøjer på 9 meter og derover

4.500 kg

Rødspætte i Kattegat

Fra den 1. januar 2023 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder rødspætte pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter

 2.250  kg

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter

 4.500  kg

Fartøjer på 9 meter og derover

 6.750  kg

Rødspætte i underområde 22-32 i Østersøen og Bælterne

Fra den 1. januar 2023 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder rødspætte pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter

  4.400 kg

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter

  8.800 kg

Fartøjer på 9 meter og derover

13.200 kg

Jomfruhummer i Nordsøen

Fra den 1. januar 2023 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder jomfruhummer pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter

       25 kg

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter

       50 kg

Fartøjer på 9 meter og derover

     100 kg

Jomfruhummer i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne

Fra den 1. januar 2023 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder jomfruhummer pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter

      120 kg

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter

     360 kg

Fartøjer på 9 meter og derover

      720 kg

Mørksej i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat

Fra den 1. januar 2023 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder mørksej pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter

       50 kg

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter

     100 kg

Fartøjer på 9 meter og derover

      175 kg

Kuller i Nordsøen

Fra den 1. januar 2023 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder kuller pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter

        25 kg

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter

        50 kg

Fartøjer på 9 meter og derover

      100 kg

Kuller i Skagerrak og Kattegat

Fra den 1. januar 2023 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder kuller pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter

      100 kg

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter

     200 kg

Fartøjer på 9 meter og derover

      300 kg

Dybvandsrejer i Skagerrak og Kattegat

Fra den 1. januar 2023 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder dybvandsrejer pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter

        25 kg

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter

        50 kg

Fartøjer på 9 meter og derover

      100 kg

 

Kulmule i Nordsøen

Fra den 1. januar 2023 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder kulmule pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter

     25 kg

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter

     50 kg

Fartøjer på 9 meter og derover

   100 kg

Pighvar og slethvar i Nordsøen

Fra den 1. januar 2023 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder pighvar og slethvar pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter

   100 kg

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter

   200 kg

Fartøjer på 9 meter og derover

  300 kg

Brisling i Østersøen og Bælterne

Fra den 1. januar 2023 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder brisling pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter

   250 kg

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter

   500 kg

Fartøjer på 9 meter og derover

   750 kg

Sild i Østersøen og Bælterne ICES-underområde 22-24

Fra den 1. januar 2023 og indtil videre er det alene tilladt at fiske, medbringe og lande sild som bifangst i andre fiskerier jf. meddelelse om straksregulering om regler om vilkår for fiskeri i ICES-underområde 22-32 i Østersøen i 2023.

Sild i Østersøen og Bælterne ICES-underområde 25-32

Fra den 1. januar 2023 videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder sild pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter

   200 kg

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter

   400 kg

Fartøjer på 9 meter og derover

   600 kg

Laks i Østersøen og Bælterne

Fra den 1. januar 2023 og indtil videre er det alene tilladt at fiske, medbringe og lande laks som bifangst i andre fiskerier jf. meddelelse om straksregulering om regler om vilkår for fiskeri i ICES-underområde 22-32 i Østersøen i 2023.

Denne meddelelse er udstedt i medfør af reglerne i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris bekendtgørelse nr. 1373 af 30. september 2022 om regulering af fiskeriet § 17, samt Rådets Forordning (EU) 2022/2090 af 27. oktober 2022.

Meddelelsen træder i kraft den 1. januar 2023 og er gældende til og med 31. december 2023 med mindre andet meddeles.”

Flere Nyheder