Midlertidig lukning af område i Skagerrak

Meddelelse om straksregulering nr. 14 - 2022 om midlertidig lukning af et område i Skagerrak på baggrund af prøve nr. RTCDNK2243
09 dec 2022

I perioden fra og med lørdag den 10. december 2022 til og med fredag den 30. december 2022 er det forbudt at fiske inden for et område i Skagerrak, der afgrænses af geodætiske linjer mellem følgende punkter målt efter WGS84-koordinatsystemet:

1)                   58° 04’0 N  010° 05’2 Ø

2)                  58° 06’6 N  010° 18’4 Ø

3)                  57° 58’6 N  010° 25’5 Ø

4)                  57° 57’3 N  010° 17’9 Ø

5)                  58° 01’7 N  010° 13’9 Ø

6)                  58° 00’3 N  010° 08’0 Ø

Uanset forbuddet, er det fortsat tilladt at fiske i det midlertidigt lukkede område med følgende redskaber:

- flydetrawl, snurpenot, drivgarn og pilke til fiskeri efter sild, makrel og hestemakrel.

- tejner

- kammuslingeskraber 

- hildingsgarn

Baggrunden for lukningen er, at det er konstateret, at forekomsten af ungfisk af arterne torsk, kuller, hvilling og sej overskrider det tilladte niveau, jfr. Kommissionens forordning (EU) Nr. 724/2010 af 12. august 2010 om gennemførelsesbestemmelser for realtidslukninger af fiskerier i Nordsøen og Skagerrak, som ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 783/2011 af 5. august 2011.

Denne meddelelse er udstedt i medfør af § 17 i bekendtgørelse nr. 1373 af 30. september 2022 om regulering af fiskeriet og træder i kraft med virkning fra den 10. december  2022 og gælder til og med den 30. december 2022.”

Flere Nyheder