Mangler afklaring om rationsfiskeri for blåhvilling

Fisker mangler svar på, hvad han skal gøre med bifangst af blåhvilling i sit fiskeri efter hestemakrel
af Claus Kirkegaard
11 feb 2022

Tilbage i 2008, hvor der blev indført IOK på flere industriarter, var der ud fra bekendtgørelsen mulighed for at framelde IOK på blåhvilling og lade dem indgå i rationsfiskeriet. Den løsning valgte skipper på E 349 Cattleya, Flemming Pedersen, ud fra en forventning om, at han så kunne trække bifangst fra på den samlede rationsmængde.
- Indtil 2018 har det ikke været et problem, her var der afsat en kvote til rationsfiskeri og bifangst. Men så fik jeg at vide, at jeg skulle ud og skaffe kvote til den bifangst af blåhvilling, jeg har haft i fiskeriet efter hestemakrel siden 2018. Det vil sige, at jeg skal ud og købe noget, som jeg én gang har givet til fællesskabet, siger Flemming Pedersen.
Han undrer sig altså over, hvor kvoten til rationsfiskeri og bifangst er blevet af.Erhvervsfiskeriudvalget


Den undren har Flemming Pedersen givet udtryk for i en mail til Fiskeristyrelsen. Efter en rykker fik han svar på sin henvendelse i februar 2021.
Her skriver Fiskeristyrelsen, at sagen om mængder til rationsfiskeri af blåhvilling nu er en del af et kommissorie i den arbejdsgruppe, under Erhvervsfiskerudvalget, der arbejder med afskrivning af bifangster. Og at Danmarks Fiskeriforening har deltaget i denne arbejdsgruppe.
Arbejdsgruppen har desuden afventet svar om anvendelsen af 9-procent reglen fra EU-Kommissionen. Når arbejdet er afsluttet, vil arbejdsgruppen sende en indstilling til Erhvervsfiskerudvalget.
- Siden februar sidste år har jeg så ikke hørt mere til sagen. Jeg har både nævnt det for Jesper Juul Larsen – formand for Sydvestjysk Fiskeriforening – samt Svend-Erik Andersen – formand for Danmarks Fiskeriforening, som fortæller, at de godt kan se, at der er problemer i den måde, man er begyndt at regulere på, og at der mangler fisk til både rationsfiskeriet samt til bifangst. Og længere er sagen så ikke kommet, lyder det fra Flemming Pedersen.
Han håber, der kan komme en afklaring på sagen snarest, så han kan undgå at skulle ud og købe kvote på en art, det er svært at komme i nærheden af i forvejen.DFPO er på sagen


Danmarks Fiskeriforening oplyser, at man er bekendt med sagen, og at man er helt enige i, at der snarest skal findes en løsning. Det er også derfor, Svend-Erik Andersen og Jesper Juul Larsen ved flere lejligheder har rejst sagen i Erhvervsfiskerudvalget.

Læs mere om:

Flere Nyheder