Venstre lancerer fem forslag til fremtidens fiskeripolitik

Torsten Schack og Søren Gade præsenterede torsdag fem konkrete forslag til fremtidens fiskeripolitik
af Svend Boye Thomsen
27 okt 2022

Venstres Torsten Schack og Søren Gade var torsdag formiddag på besøg i Hanstholm.

Her præsenterede de fem konkrete forslag til fremtidens fiskeripolitik.

De fem forslag lyder:

1. Sameksistens på havet

• I Venstre bakker vi op om udbygningen af havvind, så vi kan blive fri af russiske energikilder. Udbygningen af havvind skal ske med respekt for fiskerierhvervet. Derfor skal fiskerierhvervet inddrages tidligt i planlægningen af havvindmølleparkerne, og det skal sikres, at kabler i sig selv og kabelbekendtgørelsen ikke hindrer et fortsat dansk erhvervsfiskeri på gode fiskepladser.

2. Beskyttede områder skal hvile på et fagligt grundlag og etableres i dialog med erhvervet

• I Venstre mener vi, der skal gøres en større indsats for at sikre et sundt og godt havmiljø. Vi har noteret os, at fiskerierhvervet også bakker op om beskyttede områder på havet, så længe dialog og faglighed er i højsædet. Den tilgang bakker Venstre op om, og vi vil gerne være med til at beskytte et større område af havet end det, der er beskyttet i dag.

• I forhold til Socialdemokratiets trawlforbud i Bælthavet ønsker Venstre at erstatte det med en model, hvor der tages afsæt i løbende faglige vurderinger og i dialog med fiskeriet. Det skal sikre en fornuftig balance, som fremtidssikrer fiskeriet og mere viden om effekten af beskyttede områder.

3. Styrkede investeringer i grøn udvikling af fiskeriet

• Midlerne på det europæiske program for hav, fiskeri og akvakultur skal på sigt målrettes fiskerisektoren, fx gennem investeringsordninger i grøn teknologi samt ordninger, der kan være med til at udvikle og afprøve nye grønne teknologier i fiskeriet, som både kan mindske CO2-udledningen og mindske miljøpåvirkningen.

4. Stærkt kystfiskeri

• I Venstre ønsker vi et styrket og mangfoldigt kystfiskeri. Derfor mener vi, den såkaldte kystfiskerordning skal gentænkes sådan, at den i højere grad kommer alle kystfiskere til gode. Det skal sikre, at kystfiskeriet fortsat kan bidrage med vækst og udvikling, og holde hjulene i gang i de små havnesamfund.

• For at styrke garnfiskeriet skal der tages hånd om de store problemer, som sæler og skarv skaber for dansk fiskeri. Der skal arbejdes på højtryk på at få en plan for regulering af de to arter på plads, der sikrer en balance, hvor der både er plads til sæler, skarv og fiskere.

5. EU-systemet skal udfordres

• Venstre vil forøge den danske indsats på fiskeriområdet i Bruxelles, så Danmark får mere indflydelse på fiskeripolitikken i EU. Det betyder eksempelvis, at der skal være flere og dygtigere embedsmænd, som skal arbejde for, at dansk fiskeri får bedre vilkår, og kan forblive en rollemodel for EU’s øvrige fiskeflåder.

• Fiskeriforvaltningen skal i højere grad udfordre EU-systemet. Det gælder eksempelvis i forhold til fortolkningen af EU-regler, og det gælder i forhold til at give danske fiskere bedre mulighed for at teste og anvende nye selektive og mere miljøvenlige fiskeredskaber.

• Danske fiskere skal ikke behandles dårligere end fiskere i andre EU-lande. Det er eksempelvis total uholdbart, at danske fiskere ikke kan få brændstofstøtte, når fiskere fra Sverige og Tyskland får støtte. Der skal sikres ens betingelser for fiskeriet

• På samme måde skal danske fiskere ikke tvinges til at have kameraovervågning ombord. Kameraovervågning kan dog være fint så længe det beror på frivillighed, og der er nogle klare fordele forbundet med at være kameraovervåget.

Læs mere om:

Flere Nyheder