Moderaterne: Bevar fiskeriet i Bælthavet

Det er intet mindre end en svinestreg overfor fiskerierhvervet at lukke Bælthavet for trawlfiskeri, lyder det fra Moderaterne
07 okt 2022

Af Kenneth Bjerg Andersen, Moderaterne Fyn 

Efter nytår har Socialdemokratiet med Rasmus Prehn i spidsen besluttet at forbyde al trawlfiskeri i Bælthavet! Det er intet mindre end en svinestreg overfor vores fiskerierhverv!

Hvis den her beslutning ikke ændres, vil fiskeriet i Bagenkop sandsynligvis helt dø - og det er ganske enkelt ikke acceptabelt!

Beslutningen er taget i samarbejde med SF, Enhedslisten og naturfredningsforeningen - men har man spurgt fiskerne? Nej, beslutningen er taget helt uden indblanding fra de mennesker, der ved mest om fiskeri.
Både Danmarks Fiskeriforening, Bælternes Fiskeriforening og DTU Aqua har forsøgt at råbe politikkerne op, men uden held.

Jeg har snakket med flere fiskere, der er både frustreret og oplever en følelse af afmagt! For hvad pokker skal man gøre, når politikkerne ikke vil lytte til forskning og fornuft, men i stedet tager beslutninger og laver regler, ud fra hvad der vil give stemmer og lyde godt i medierne!?

Fiskerne har gennem lang tid gjort opmærksom på både sæler og skarver som dele af problematikken med fiskebestandene. Sælerne æder selvfølgelig en hel del af torskene, men derudover bringer de smitte med sig, der sætter sig i torskens lever. Dertil kommer skarven, der spiser to gange sin egen vægt dagligt, og derved også gør sit for at få ædt torskeyngel, inden de vokser sig store og gyder.

Det er på tide, at både skarv- og sælbestanden reguleres.

Alle, der ved noget om fiskeri, er sådan set enige i denne her sag. Selvfølgelig skal vi passe på havene omkring os! Det vil ingen modsige.
Bundtrawl har, ifølge DTU Aqua, en påvirkning på havbunden, men det er altså ikke trawl alene, der har skylden!
Udover at regulere sæl- og skarvbestandene, hvilket ville være en hurtig og ligetil hjælp, så er vi nødt til også at se på den forurening, der er i vores have. Forurening, der IKKE kommer fra fiskerne, men som kommer inde fra land.

Jeg vil ikke være med til, at vi gennem forbud de facto lukker et stolt og traditionsrigt erhverv, der i forvejen er yderst presset.

Flere Nyheder