Problemet startede med gråsælen

Frank Theodorsen fra Bagenkop forstår ikke politikernes prioriteringer
15 dec 2021

Af Frank Theodorsen. Trawlfisker med base i Bagenkop på Langeland.

Hej Rasmus
I kan åbenbart godt lytte til havbiologerne, når de advarer om torskens tilstand, og sætte kvoterne ned.
Men når samme havbiologer advarer om sælens dårlige indflydelse på torskebestanden - især gråsælen og dens smitte med orm til torsken, som ødelægger torskens lever og som igen gør, at torsken ikke vokser og gyder som den skal - så er I knapt så lydhøre for at følge op?
Det er plat, at vi har en miljøminister, der henviser til EU, når hun siger, at vi ikke må regulere mere på den danske bestand af gråsæl. En gråsæl svømmer sgu ikke rundt med en nummerplade på, HVOR den hører til.
Det er den SAMLEDE bestand af gråsæl, der skal bringes ned (ligemeget om den er svensk, dansk eller hvor den hører til), hvis det skal have en gavnlig virkning.
Problemerne startede jo først, da gråsælen begyndte at brede sig og sprede dens parasitter i havets økosystem. (Der var jo ingen problemer med torsken, da der kun var den spættede sæl).

Videre til “trawlforbud”

Hvordan vil I mene, at en “lokumsaftale” med venstrefløjen om trawlforbud skal hjælpe torsken kystnært?
Det er nu engang en “grøn” skrøne at almindelig bundtrawl ødelægger havbunden, så der ikke vil være fisk i bundtrawlsområderne.
Vi fisker i område 22 udenfor tre mil-grænsen. Det er et område, hvor der har været brugt bundslæbende redskaber i over 100 år, og det er ikke i disse områder, at fisken er væk.
Det er den derimod indenfor tre mil-grænsen, hvor der stort set IKKE bundtrawles, men hvor alle de fredede sæl og skarv huserer.
Så igen, hvad hjælper trawlforbud så? Det er et ganske enkelt spørgsmål.

Sidst, men ikke mindst

Hvis der bliver lukket for bundtrawl i område 22, vil der komme så lidt fisk ind, at det ikke kan svare sig at holde fiskemodtagelse, isværk osv. på havnen kørende.
Der er jo “nogen” der siger: så kan alle trawlere bare skifte til garn?
NEJ, det kan de så ikke.
Garnfiskeriet/bundgarnsfiskeriet ER tvunget i knæ på grund af sæl og skarv. I finder INGEN trawlfiskere, der er så økonomisk imbecile, at de skifter til garnfiskeri, når vi har politikere, der er så vage, at de ikke TØR gøre noget ved de problemer, som er ved at ødelægge det kystnære fiskeri - nemlig sæl og skarv.
Der ligger masser af info hos både DTU Aqua og svenske SLU på sæl og skarvs skadelige påvirkning på de kystnære fiskebestande. Så I kan bare bruge dem.
Hvorfor var det nu lige at først forsvandt torsken og siden fladfiskene ved den svenske kyst?
Dér er der trawlforbud inden for 4 mil-grænsen og alligevel forsvandt fisken. Det er på grund af sæl og skarv.
Den svenske rigsdag HAR indset, hvilken skade de fredede dyr gør, og har taget problemet op. Hvad gør I?
Nu skal Fødevarestyrelsen jo åbenbart til at bruge ressourcer på at tjekke, om der er orm i fiskene hos fiskehandlerne, og fiskehandlerne skal bruge ekstra tid på at dokumenterer?
Det er spild af både tid og penge.
I stedet bør I gøre noget ved de problemer som giver fiskene orm: SÆL og SKARV.
Hilsen Frank Theodorsen

Flere Nyheder