Bilag 6: Gennemsnitlige afregningspriser for 2018

Nyt bilag 6 fra Fiskeristyrelsen
23 jan 2019

Udenrigsministeriet, Fiskeristyrelsen, har udsendt bilag 6 med meddelelse om Gennemsnitlige afregningspriser for 2018:

De gennemsnitlige afregningspriser for 2018, anvendes i medfør af reguleringsbekendtgørelsens §46 til beregning af værdien af de årsmængder et fartøj er tildelt på baggrund af fartøjets kvoteandele.

De gennemsnitlige afregningspriser for 2018 anvendes derudover i medfør af § 54 i forbindelse med overførsel af årsmængder til andre fartøjer, i forbindelse med tildelingen af låne-FKA og låne-IOK jf. §§ 90-99, i forbindelse med bytte af årsmængder i jf. § 100, samt i forbindelse med beregning af kvoteloft for bierhvervsfiskere jf. § 181.

De gennemsnitlige afregningspriser for landinger af IOK og FKA-arter fra danske fartøjer der anvendes er som angivet nedenfor. Priserne er i kr. pr. kg, dog er laks angivet i kr. pr. styk. Tallene er følgende:

IOK/FKA-ART Kr./Kg.

BLH1X14 1,72
BLH2X12F 1,55
BRS03A. 1,74
BRS3BCD-C 1,63
BRSIOK 1,76
DVH04-N. 84,08
DVH2AC4-C 47,93
DVH3A/BCD 51,44
DVR03A. 45,58
DVR04-N. 46,81
DVR2AC4-C 42,14
HAG678- 1,23
HAT04-N. 33,14
HMK578/14 6,17
KLM2AC4-C 22,23
KUL2AC4. 12,62
KUL3A/BCD 14,48
LKS3BCD-C 289,09
MAK2A34 9,86
MAK2A4N 7,61
MAK2CX14 7,65
MSJ2A34. 8,51
OES4L 44,34
PGH2AC4-C 75,02
RSP03AS 14,26
RSP2AC4. 18,87
RSP3AN 22,56
RSP3BCD-C 11,81
SIL1/2 4,02
SIL22/24 3,03
SIL25/32 1,68
SIL3A 3,21
SIL4AB 3,45
SIL4L 2,87
SIL5B6ANB 1,11
SPE2A34 1,88
TBS2A3A4 1,68
TNG24. 86,71
TNG3A/BCD 85,58
TOR/3BCD 10,66
TOR03AN 23,69
TOR03AS 17,68
TOR22/24 13,36
TOR25/32 7,9
TOR2AC4. 24,86

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1270 af 30. oktober 2018, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 23. januar 2019.

Læs mere om:

Flere Nyheder