Forbud mod fiskeri af tobis på rationsvilkår i 3r

Udenrigsministeriet, Fiskeristyrelsen har udsendt bilag 6
03 jun 2019

Udenrigsministeriet, Fiskeristyrelsen har udsendt følgende meddelelse om forbud mod fiskeri af tobis på rationsvilkår i forvaltningsområde 3r:

Idet den afsatte mængde til rationsfiskeri af tobis i forvaltningsområde 3r skønnes nært opfisket, indføres der forbud mod fiskeri af tobis på rationsvilkår (licensliste 1238) i forvaltningsområde 3r fra og med lørdag den 1. juni 2019. Forbud mod at medbringe og lande tobis fra forvaltningsområde 3r træder i kraft fra og med mandag den 3. juni 2019.

Reguleringsbekendtgørelsens § 154 stk. 3, kan med ikrafttræden af denne bilag 6 meddelelse ikke anvendes for rationsfiskeri af tobis i forvaltningsområde 3r.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1270 af 30. oktober 2018, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft 29. maj 2019.

Læs mere om:

Flere Nyheder