Offentlig høring om Nord Stream 2

Ansøgning fra Nord Stream 2 AG om etablering af to parallelle naturgasrørledninger sydøst om Bornholm er nu sendt i offentlig høring. Der afholdes...
af Claus Kirkegaard
16 maj 2019

Energistyrelsen har modtaget en ansøgning fra Nord Stream 2 AG om tilladelse til etablering af to parallelle naturgasrørledninger (Nord Stream 2) på dansk kontinentalsokkel udenom dansk territorialfarvand i Østersøen. Der er ansøgt om to rutevarianter på kontinentalsoklen sydøst om Bornholm på hhv. 147 km og 164 km.

I den forbindelse afholder Energistyrelsen et offentligt møde den 19. juni 2019 på Bornholm, hvor ansøgeren Nord Stream 2 AG også vil være til stede.

Mødet finder sted på Hotel GSH i Rønne med start kl. 17.00. Mødet vil foregå på dansk og engelsk - Der vil være tolkning til rådighed fra dansk til engelsk / engelsk til dansk for dem der ønsker.

Eventuelle bemærkninger til vurderingen af miljøpåvirkningerne i Danmark eller til de grænseoverskridende miljøpåvirkninger af Nord Stream 2 projektet fra Danmark, bedes sendt til Energistyrelsen, ens@ens.dk med kopi til ksc@ens.dk eller Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V, senest den 10. juli 2019.

 

For yderligere information om projektet henvises til Nord Stream 2 AG’s hjemmeside www.nord-stream2.com

Oplysninger om miljøkonsekvensrapporten kan fås ved henvendelse til Energistyrelsen, Katja Scharmann, tlf. 33 92 66 72, e-mail: ksc@ens.dk.

Status for Nord Stream 2 AG’s ansøgning fra 2017 om rute sydøst om Bornholm på søterritoriet og kontinentalsoklen og ansøgning fra 2018 om rute nordvest om Bornholm på kontinentalsoklen fremgår af Energistyrelsens pressemeddelelse af den 15. april 2019.

Læs mere om:

Flere Nyheder