Kystfiskerordning: DFPOs anbefalinger

Ordningen skal evalueres - her er hvad Danmarks Fiskeriforenings Udvalg for Kystnært Fiskeri anbefaler
af Line Dalgaard Jensen
25 okt 2019

Forslagene til en kommende kystfiskerordning er givet videre.

Den nuværende bliver pt evalueret af politikerne, og i denne uge har Danmarks Fiskeriforenings Udvalg for Kystnært Fiskeri sendt sine anbefalinger til minister for fødevarer, fiskeri og ligestilling Mogens Jensen og Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg. Onsdag havde de foretræde for udvalget. 

Udvalgets anbefalinger lyder: 

 • Den åbne ordning skal videreføres.
  Vi foreslår dog, at der overvejes en længere tilmeldingsperiode. Det kan evt. være 5 år
  i stedet for de nuværende 3

 • Forslag om en simpel regulering i fremtiden:
  Vi foreslår at ændre bestemmelserne om kystfiskertillæg og bestemmelserne om flidspræmie, så det bliver mere simpelt. Det vil sige, at hvis man har fisket 50 %, så kan man få kystfiskertillæg, og har man fisket 70 % året før, så kan man få flidspræmie.
  Dermed får man fisk efter, hvad man har fanget året før.
  Det vil være håndterbart, og flidspræmien bliver en overbygning til kystfiskertillægget.
  Så ved fiskerne ca. 1. marts, hvad de må fiske året ud og kan derfra planlægge årets fiskeri
 • Vi foreslår, at det bliver muligt for alle fartøjer under 17 meter at tilmelde sig en kommende ordning

 • Vi anbefaler, at alle fartøjer i kystfiskerordningen får ens tildeling

 • §  Vi anbefaler en aktiv indsat for regulering af sæler og skarv

 • Vi understreger og støtter, at man ikke ”tager af andres fiskerimuligheder/ fiskerilicenser”. Der er lavet en fordelingsnøgle, og den ønsker Udvalget for Kystnært Fiskeri videreført

Flere Nyheder