Den blå vej gennem krisen

DFPO og DPPO har udarbejdet 11 initiativer, der skal hjælpe dansk fiskeri gennem coronakrisen
af Claus Kirkegaard
19 aug 2020

Den danske fiskerisektor er vant til bølgegang. Der er gode år i dansk fiskeri. Og der er dårlige år i dansk fiskeri. Og så er der 2020, som er et på alle måder helt anderledes år, hvor coronakrisen har rystet hele verden.

På den baggrund har Danmarks Pelagiske PO og Danmarks Fiskeriforening PO udarbejdet 11 initiativer, der skal hjælpe Danmark og dansk fiskeri til at komme styrket gennem coronakrisen.

Initiativerne peger blandt andet på en revision af regelgrundlaget for fiskeriet med forenkling og gennemsigtighed som rettesnor. Derudover indeholder initiativerne også forslag til, hvordan fiskeriet i fremtiden kan blive endnu grønnere. Sidst men ikke mindst fokuserer initiativerne på, hvordan afsætningsmulighederne for fiskeriprodukter bliver styrket.

- Det er altafgørende for den danske økonomi og for dansk fiskeri, at vi kommer styrket gennem coronakrisen. Det kan vores initiativer hjælpe til med. Og så mener vi, det er vigtigt, at vi tænker i blå bæredygtighed, mens vi samtidig styrker rammevilkårene og afsætningsmulighederne for dansk fiskeri, siger Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening.

- Vi drukner nærmest i EU-forordninger, Fiskerilovgivning og bekendtgørelser. Derfor er det yderst vigtigt for dansk fiskeri, at vi får kigget på regelgrundlaget og renset ud, så vi endelig kan få de forenklinger, som de sidste mange regeringer har talt om. Og så har denne ulykkelige situation med corona givet os mulighed for at styrke vores arbejde med bæredygtighed, når økonomien skal genstartes, siger Fridi Magnusen, formand for Danmarks Pelagiske PO.

De 11 initiativer

Gode rammevilkår skal sikre beskæftigelsen
Corona rammer hårdt i fiskeriet, og de første initiativer skal sikre, at erhvervet klarer skærene:

 1. Forenkling der kan mærkes
  En grundig revision af fiskeriverdenens omfattende regelværk, så fiskeriet bliver mere konkurrencedygtigt og overskueligt

 2. Byrdestop og analyse af fiskeriets beskatningsforhold
  Afgifts- og brydestof for erhvervsfiskeriet, samt en analyse af beskatningsforholdet i fiskeriet, så vi sikrer samme gode forhold som i andre maritime erhverv

 3. Mulighed for midlertidig oplægning
  Eksportmulighederne for fisk er ramt, hvorfor der er behov for tiltag, fx en oplægningsordning i regi af det Europæiske Hav og Fiskeriudviklingsprogram

 4. Unge fiskere – fritidsjob i fiskeriet
  For at sikre næste generation i fiskeriet foreslås en ungdomsfiskeordning, hvor unge kan prøve sig som fiskere i fritiden og omsætte for ca. 30.000 kr

 5. Forøget mulighed for kvotefleksibilitet
  Kvotefleksibilitet bør hæves fra 10 til 25 procent, så fiskerne får mulighed for at indhente tabt indtjening og udnyttelse af kvoter, som ikke har været muligt i 2020 pga. corona.

Fremtidens grønne løsninger

Corona giver os mulighed for at slå to fluer med et smæk. Når økonomien skal genstartes, kan vi tænke nye grønne løsninger ind.

 

 1. Grønne fiskefartøjer
  Afsæt to puljer til grønnere fiskefartøjer. Én til udskiftning af gamle teknologier, og én til udvikling af fremtidens endnu mere klimaeffektive løsninger

 2. Udvikling af fremtidens fiskeriredskaber
  For at styrke biodiversiteten og mindske fiskeriets påvirkning af havmiljøet foreslås udvikling af fiskeriredskaber og en analyse af trawlfiskeriets miljøpåvirkning og forbedringspotentiale

 3. Pulje til håndtering af næringsstofudledning
  Udledning af nærringsstoffer fra fastlandet presser havmiljøet og fiskebestandene. En udfordring, som bør tages alvorligt, undersøges og begrænses

 

Øget afsætning

Corona har rystet verdensmarkedet og Danmarks samhandelspartnere. Så der er brug for at styrke afsætningsmulighederne.

 

 1. Fiskeri, oplevelsesøkonomi og turisme
  Der ligger et stort potentiale i at bygge bro mellem fiskerisektoren og turismebranchen i landets fiskerikommuner

 2. Danskerne skal spise flere fisk
  Hjælp hotel- og restaurationsbranchen ved at sænke momsen, undersøg om momsen på fiskeriprodukter kan fjernes, samt iværksæt en statslig kampagne med fokus på at spise dansk fisk
 1. Øget eksportindsats
  Styrk indsatsen for at åbne nye eksportmarkeder fx Kina

Flere Nyheder