Der er landet 238.000 tons tobis i danske havne

Ud af de 238.000 tons tobis har de danske fiskere landet knap 172.000 tons
af Claus Kirkegaard
11 aug 2020

De 18 uger, som tobis-sæsonen strakte sig over, er slut for denne gang.

Tal fra Fiskeristyrelsen viser, at de danske fabrikker har fået omkring 238.000 tons tobis leveret i år. Heraf har de danske fartøjer stået for 171.700 tons, mens de norske fartøjer har landet 39.700 tons tobis til de danske fabrikker. Svenskerne har losset 23.500 tons tobis i danske havne, mens andre nationaliteter har losset 3100 tons tobis.

Den samlede danske fiskekvote på tobis i 2020, i EU-farvande i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat, endte på 247.928 tons, inklusiv tillæg af 10 procent ekstra kvote.

Det er især område 4, som ikke er blevet udnyttet optimalt. Her viser tal fra Fiskeristyrelsen, at de danske fiskere kun har udnyttet 38 procent af den tildelte kvote. 

Tobissæsonen startede den 1. april og sluttede den 31. juli 2020. 

Landingerne i 2020 kan i nedenstående figur sammenlignes med tobislandingerne fra de sidste 10 år. I de viste figurer indgår landinger fra både danske og udenlandske fartøjer i alle år.

Landingstallene er officielle tal fra Fiskeristyrelsens database. Landingstallene for 2020 er foreløbige.

Tobislandinger 2010 til 2020

Læs mere om:

Flere Nyheder