Kære Mogens - Vi mangler svar...

Mange uafklarede spørgsmål omkring kameraovervågning, får nu de 14 fiskere til at stille deres spørgmål i et åbent brev
af Helle Kristensen
25 jun 2020

Der er stadig alt for mange uafklarede spørgsmål omkring den varslede kameraovervågning, og det får nu de 14 udvalgte fiskere til at stille en række spørgsmål direkte til minister Mogens Jensen. 

 

Åbent brev til fiskeriminister Mogens Jensen

Af Thomas Christiansen – Hummerfisker og ejer af FN226 Andrea Klitbo - Læsø

Dette brev er skrevet på vegne af de 14 fiskere, der er udvalgt til at skulle have installeret kameraovervågning på deres fartøjer.

 

Den 29. maj. 2020 blev en dag vi sent glemmer. Det blev dagen, hvor vi modtog en meddelelse om, at vi mod vores ønske, skal have installeret kameraovervågning ombord på vores fiskekuttere.

Som minister vil du nok mene, at det ikke kan komme bag på os, da beslutningen om at kameraovervåge fiskeriet i Kattegat blev truffet i december, og siden da har der været talt mangt og meget om dette projekt. Men som fiskere sidder vi stadig tilbage med en lang række spørgsmål, som vi mangler svar på.

Derfor vælger vi nu at rette vores spørgsmål direkte til dig i et åbent brev.
Vi ved at dette brev bliver en lang smøre, men vi håber, at du vil forstå, at vores modstand mod kameraovervågning ikke handler om, at vi har noget at skjule. Det handler om, at indførelsen af kamera har store konsekvenser for vores arbejdsdag, og det bliver I som politikere nødt til at forholde jer til. Det er ikke rimeligt, at man banker på vores dør, og pålægger vores arbejdsdag kameraovervågning, uden at man som minimum har besvaret vores spørgsmål og defineret rammerne for kameraovervågningen.

 

SPØRGSMÅL VEDRØRENDE KAMERAOVERVÅGNING AF FISKERI I KATTEGAT

 

 1. Hvilke konsekvenser får det for fiskerne, hvis de nægter at tage kameraovervågning ombord?
 2. Hvilke konsekvenser får det, hvis man utilsigtet får flere torsk opfisket, end man har kvote til? Er fartøjet så tvunget til at indstille fiskeriet? Eller pålægges man en bøde?
 3. Kan ministeren på skrift forsikre os om, at vi ikke bliver straffet, hvis en torsk ved en fejltagelse ryger ud?
 4. Kan der kontrolleres med tilbagevirkende kraft, og hvor længe gemmes optagelserne?
 5. Kan fiskerikontrollen udpege et fartøj og gennemgå dette fartøjs optagelser uden en begrundet mistanke?
 6. Hvis et kamera er ude af drift, må fartøjet så ikke sejle ud og fiske, før det igen fungerer? Og hvem har i det hele taget ansvaret for reparation og vedligehold på kamera?
 7. Er det fartøjsejeren der står til ansvar, hvis en medarbejder begår en fejl, og den fanges på kamera?
 8. Hvor på skibet skal kameraet monteres?
 9. Hvem ejer data, og hvor længe skal optagelserne gemmes?
 10. Hvem har adgang til optagelserne?
 11. Hvordan vil man sikre, at fiskerne ikke bliver identificerebare på optagelserne?
 12. Hvornår vil kameraet være tændt? Hvilke arbejdsgange ønsker man at filme?
 13. Vil ministeren garantere at alle regler vedrørende tv-overvågning overholdes?
 14. Er det på sigt meningen, at de 100 fiskere, der skal overvåget i Kattegat selv skal betale udgiften til kameraovervågningen?
 15. Vil kameraovervågning på sigt udbredes til hele det danske fiskeri?
 16. Vil kameraovervågning udfases, hvis torskebestanden i Kattegat bliver stabil igen?
 17. Hvis fiskerne flytter deres fiskeri til Skagerak, hvorfor skal fartøjet så stadig kameraovervåges?
 18. Vil ministeren kompensere de fartøjer, der ikke kan skaffe arbejdskraft, fordi medarbejderne ikke ønsker at arbejde på et skib, hvor der installeres overvågning?
 19. Følger et pålæg om kameraovervågning fartøjet eller ejeren af skibet? Og er man indstillet på at kompensere de fiskere, hvor fartøjet mister værdi, fordi det har fået monteret kamera?
 20. Sidst men ikke mindst: Hvis ønsket er at sikre torskebestanden i Kattegat, hvorfor har man så ikke ønsket at kigge på andre løsninger, der kan sikre dette?
  Fiskerne har foreslået, at man skabte et midlertidigt stop for fiskeri af torsk, indtil biologerne igen vurderede, at det er forsvarligt at fiske efter torsken, vi har også foreslået at anvende endnu mere selektive redskaber. Hvorfor vil man kun overveje kameraovervågning som løsning?

 

Særligt ang. ministerens udtalelser til medierne:
Hvis alternativet til kameraovervågning havde været en nul-kvote, som det blev fremlagt for TV2 Nord, hvordan kan det så lade sig gøre, at svenskerne fortsat kan fiske i Kattegat og have en bifangstkvote, uden at de skal have monteret kamera på deres fartøjer? Sverige er med i EU, og dermed burde de samme regler gælde for både Sverige og Danmark.

 

Med venlig hilsen
De 14 udvalgte fiskere i Kattegat

Flere Nyheder