Dan Gødning branden gav flere giftige alger i Lillebælt

Branden på Fredericia Havn i 2016 og de 2750 tons kvælstof, som endte i Lillebælt, førte til opblomstring af giftige alger, viser ny undersøgelse
af Claus Kirkegaard
26 maj 2020

Storbranden på Fredericia Havn i 2016, hvor to Dan Gødning tanke kollapsede og minimum 2750 tons kvælstof løb ud i Lillebælt, havde sandsynligvis markante miljø-konsekvenser i Lillebælt, viser en ny undersøgelse fra Statens Naturhistoriske Museum. Det skriver Fredericia Dagblad på deres hjemmeside.

En måneds tid efter udslippet skete der en kraftig opblomstring af den meget giftige kiselalge Pseudo-nitzschia seriata. Denne alge udskiller en farlig nervegift, som i værste tilfælde kan give hjerneskader og koste én livet, hvis man spiser muslinger, der har spist algerne. Derfor betød opblomstringen af algerne, at der blev iværksat en fem-ugers karantæne af adskillige områder med muslingehøst langs Jyllands østkyst.

- Vi har brugt data fra den løbende overvågning af alger, som foretages i de danske farvande, og vores undersøgelse viser, at der umiddelbart efter udslippet af gødningen var en unormal kraftig stigning i forekomsten af alger i området. Samtidig skete der en stor reduktion i antallet af algearter, og en stigning i mængden af den giftige algeart, Pseudo-nitzschia seriata. Tilsammen er dette en indikation for, at der er sammenhæng mellem udslippet i Fredericia Havn og den øgede forekomst af giftige alger, udtaler ph.d.-studerende Anna Junker Olesen, som har stået i spidsen for undersøgelsen, i en meddelelse fra Statens Naturhistoriske Museum. 

Indtil nu har det ikke været muligt at bevise, at udslippet var skyld i opblomstringen af den farlige alge, men et nyt studie har undersøgt om urea – størstedelen af den gødning som slap ud - kan få Pseudo-nitzschia til at formere sig.

Det er velkendt at høje koncentrationer af næringsstoffer (så som kvælstof) kan give ustabile økosystemer. Forskergruppen foretog samtidig et laboratorieforsøg, der viste at Pseudo-nitzschia seriata formerer sig kraftigere, når der tilføres store koncentrationer organisk kvælstofgødning.

Du kan læse mere om undersøgelsen fra Statens Naturhistoriske Museum her

Fiskerne gav op

Fiskerne i Lillebælt oplevede på egen hånd, hvordan uheldet gik ud over deres fiskeri, og det lå også længe i luften, at fiskerne ville søge om erstatning fra Dan Gødning for det store udslip af kvælstof i Lillebælt.

Men i 2018 konkluderede en rapport fra Dansk Hydraulisk Institut, at der på trods af det store udslip af kvælstof i Lillebælt ikke var sket beviselig skade på havmiljøet.

Da Miljøstyrelsen nogle måneder senere kom frem til den samme konklusion, opgav fiskerne at søge om erstatning.

 

 

Flere Nyheder