Fisker mistænkt for snyd - han vidste det bare ikke selv

Ifølge fiskeristyrelsen var Mads Nielsen under mistanke for ulovlig udsmid, da man insisterede på kontrol
af Helle Kristensen
12 feb 2021

Hvorfor insisterede Fiskerikontrollen på at komme ombord på A357 Hanne Due, selvom fisker Mads Nielsen bad om, at man ventede 4 timer, så han kunne forlade skibet, og ikke udsatte sin gravide kæreste for potentiel smitte?

Det har vi spurgt fiskeristyrelsen om, og vi har modtaget svar fra direktør Nanna Møller.
Her lyder det, at Fiskerstyrelsen ikke er enig i, at den omtalte kontrol var unødvendig uden mistanke for en overtrædelse, der var ifølge fiskeristyrelsen mistanke om ulovlig udsmid.

- Den del af vores fiskerikontrol, der vedrører kontrol af erhvervsfiskerfartøjer ift. fx mistanke om ulovligt udsmid af undermålsfisk, fiskeri med ulovlige redskaber mv. kan alene foretages ved fysisk bording af det enkelte fartøj. Vi følger til enhver tid sundhedsmyndighedernes retningslinjer. For fiskernes såvel som vores medarbejderes skyld. Disse forholdsregler er kendte og formidlet til erhvervet via vores hjemmeside og i Fiskeri Tidende. Udvælgelsen af et fartøj til kontrol ved bording, sker efter grundig analyse og vurdering af, hvor stor risiko der er for, at et fartøj ikke har overholdt reglerne, skriver Nanna Møller og tilføjer, at netop kontrol af discard ikke kan udføres på land.

 

Et absurd forløb

Og netop mistanken om discard undrer Mads Nielsen. Han er nemlig ikke blevet orienteret om, at man mistænker ham for ulovligt udsmid af fisk.

- At jeg skulle være under mistanke for at smide undermålsfisk ud og ikke overholde reglerne, det er en ny oplysning for mig, og jeg forstår egentlig ikke, hvorfor man ikke bare oplyste os om det, før man gik ombord. Så havde vi også haft forståelse for, at kontrollen ikke kunne vente. Men vi var af det indtryk, at det var en rutinekontrol. Vi havde dialog med Fiskerikontrollen i næsten en time, inden de kom om bord, og på intet tidspunkt nævnte de, at de ønskede at komme ombord, fordi vi var under mistanke for ulovligt udsmid, siger Mads Nielsen og tilføjer:

- Og jeg finder det egentlig absurd, at kontrollen netop ikke kontrollerede vores BMS-fisk, hvis det var deres primære formål med kontrollen.

Af den kontrolrapport, som Mads Nielsen modtog efter kontrolbesøget, fremgår det, at der ikke er lavet fangstkontrol, ligesom det også fremgår, at der ikke er mistanke om strafbart forhold.

 

Vi har efterfølgende sendt opfølgende spørgsmål til Fiskeristyrelsen:

- Hvis formålet med at udføre kontrol til søs på A357 Hanne Due var at kontrollere ulovligt udsmid, hvorfor har man så ikke foretaget en fangstkontrol under den pågældende kontrol?

- Hvis man mistænker Mads Nielsen for ulovlig udsmid, hvorfor gør man ham så ikke opmærksom på dette før kontrollen, og hvorfor fremgår det af kontrolrapporten, at der ikke er begrundet mistanke om strafbart forhold?  

Til dette svarer Fiskeristyrelsen, at man ikke har mulighed for at udtale sig mere specifikt om den konkrete sag.

Hvilke forudsætninger har besætningen ombord på Vestkysten for at garantere, at de ikke udgør en smitterisiko?

Alle besætningsmedlemmer på kontrolskibet Vestkysten er testet negativ inden de påmønstrer skibet og overholder alle forholdsregler til efterlevelse af COVID-19 restriktioner ifbm. udførelse af en kontrol. Generelt set er det nok ikke muligt at udstede garantier ift. COVID-19 eller andre sygdomme. Vores kontrollører tager derfor de nødvendige forholdsregler, der er udarbejdet i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

Kilde: Fiskeristyrelsen

Flere Nyheder