Nye regler om meldepligt ved ændringer på fartøj og materiel

Nu skal fartøjsejer huske at melde om ændringer på fartøj og materiel senest 30 dage efter ændringerne er foretaget
af Claus Kirkegaard
11 maj 2021

Efter kapacitetsbekendtgørelsens § 7 gælder, at hvis der sker ændringer i forhold til de oplysninger, der er afgivet til Fiskeristyrelsen om fartøj og fartøjsmateriel, skal ejeren give meddelelse herom til Fiskeristyrelsen senest 30 dage efter, at ændringerne er foretaget. Dette gælder ligeledes i forhold til moderniseringer, jf. kapacitetsbekendtgørelsens § 14, stk. 5.

Fiskeristyrelsen har ikke tidligere sanktioneret overskridelse af 30-dages fristen, men efter konstatering af, at visse oplysninger ikke bliver meldt ind til Fiskeristyrelsen i overensstemmelse med reglerne, ser styrelsen et behov for at sanktionere overtrædelse af 30-dages fristen i henhold til reglerne. Det er ejerens ansvar at meddele om ændringer på sit fartøj og sit fartøjsmateriel.

Ved førstegangsovertrædelser af kapacitetsbekendtgørelsens § 7 udsender Fiskeristyrelsen en skriftlig henstilling til fartøjsejeren med en frist om at bringe forholdet i orden. Ved gentagelsestilfælde eller ved overskridelse af fristen sanktioneres forholdet med en bøde i henhold til bekendtgørelsens § 29.

Læs nærmere om reglerne i bekendtgørelse nr. 1083 af 30. oktober 2019

Læs mere om:

Flere Nyheder