Fiskersøn i opråb får svar fra ministeren

Fiskeriministeren lover en kommission. Mikael Borup fra Hirtshals er langt fra imponeret
af Svend Boye Thomsen
19 jan 2022

- Det gør ondt nu! Dansk fiskeri bløder, og der er ingen udsigt til, at vi kan stoppe blødningen.

Sådan indleder Mikael Borup fra Hirtshals et åbent brev til fiskeriminister Rasmus Prehn (S), som har været bragt på nordsøposten.dk. Mikael Borup er søn af fiskeskipper Børge Borup, og de to har sammen fartøjet HG 290 Andreas B.

- I 30 år har man ført en fiskeripolitik, som har ledt os til, hvor vi er nu, og hvad er der kommet ud af det? Har det fungeret, synes du, spørger Mikael Borup i indlægget, hvor han nævner en række problemer, som man burde tage fat på i stedet for at regulere fiskeriet mere og mere nidkært:

Det drejer sig om problemer med udenlandske bomtrawlere, forurening fra spildevand, de stærkt stigende bestande af skarver og sæler. For hvad har det nyttet, når konsekvensen alligevel er, at man ikke må fiske, som det fx er tilfældet for torskefiskeriet i Kattegat og Østersøen.

- Jeg synes ærlig talt, det er på tide, at der strammes op på alle de tiltag, som ikke vil have en langsigtet effekt, skriver Mikael Borup og opfordrer ministeren til at lytte mere til fiskerne i stedet for kun at lytte til biologerne hos DTU og ICES.

Svar fra ministeren

Fiskeriminister Rasmus Prehn har til Nordsøposten sendt et svar på Mikael Borups åbne brev.

I svaret skriver ministeren, at han er enig i, at den danske fiskeripolitik i årevis har været for kortsigtet.

- Med klimaforandringer, Brexit og udledning af næringsstoffer mv. er fiskeriet havnet i "the perfect storm", skriver Rasmus Prehn.

Ministeren skriver videre, at man derfor vil nedsætte en fiskerikommission, der skal kigge ind i krystalkuglen og komme med forslag til, hvordan fiskeriet får en lysere fremtid.

Rasmus Prehn nævner også, at man har afsat 25 millioner kroner til ophugning af fartøjer i Østersøen, og at de danske fiskere kompenseres for Brexit. Og så skriver han, at han mener, at man allerede har taget hånd om problemerne med sæler og skarver, og at det vil medføre en opblomstring af havmiljøet, at man nu har indført et forbud mod trawlfiskeri i bælterne.

- Hvis ikke vi lytter til biologerne, når de sætter miljøalarmen i gang, så ender vi et helt forkert sted. Gode intentioner eller ej, så har fiskerierhvervet vigepligt for havmiljøet. Uden fisk er der simpelthen ikke noget fiskeri, skriver han og tilføjer, at han i løbet af foråret har planer om at komme rundt i landet for at tale med fiskerne.

Hvad skal vi med endnu en kommission?

Ministerens svar har medført endnu et indlæg på Nordsøposten fra Mikael Borup, hvor han takker for svaret, som han ikke ligefrem er imponeret over.

For hvad skal vi med endnu en kommission?

Han går også i rette med ministerens påstand om, at et forbud mod trawlfiskeri skulle medføre en opblomstring af havmiljøet i bælterne, og han konstaterer, at 25 millioner er alt for lidt, hvis flåden i Østersøen skal tilpasses den nuværende situation.

Mikael Borup konstaterer videre, at håndteringen af situationen i Østersøen og Kattegat har presset rigtig mange fiskere op i Skagerrak.

- Hvis vi ser på Skagerrak isoleret, øget fiskeritryk fra syd havet, bomtrawls-problematikken, krydrer med en sæl eller to og så skarv strøet på toppen, så har man katastrofen hængende lige over hovedet, skriver Mikael Borup.

- Jeg er enig med dig i, at vi skal lytte til biologerne, men Hr Rasmus Prehn, kan du så ikke få biologerne til at være lydhøre over for det, vi har at bidrage med? Måske, kan man i fællesskab komme frem til en mere vedvarende løsning på vores problem i dansk fiskeri - ellers slukker sidste mand efter sig?

Flere Nyheder