Nye vejledninger om overholdelse af landingspligten

Fiskeristyrelsen har opdateret vejledninger om overholdelse af landingspligt og undtagelser for 2022 på baggrund af nye EU regler

Fiskeristyrelsen har udsendt følgende opdatering om overholdelse af landingspligten i 2022:

Genudsat sælskadet og fugleskadet fisk skal nu registreres i logbogen

Fisk, der viser tegn på skade fra rovdyr, må gerne genudsættes, men skal registreres i logbogen, ligesom undtagelser begrundet med ”høj overlevelse” og ”de minimis”.

Det har i de tidligere vejledninger om landingspligten fremgået, at der ikke var krav om, at sæl- og fugleskadet fisk skulle registreres i logbogen. Det er nu ændret i de nye vejledninger, hvor det er præciseret, at fisken fortsat gerne må genudsættes, men at der er krav om registrering af mængderne i logbogen.

Øvrige ændringer på farvandsniveau

I Østersøen er det igen tilladt at genudsætte laks, der er fanget med følgende redskaber:

  • Laks fanget i ruser, bundgarn, og alle andre typer fælder, bortset fra pontonruser uden en fastgjort knudeløs pose, er undtaget fra kravet om landing efter reglerne om høj overlevelse, og må derfor gerne genudsættes.

 

Ændringer for demersale arter i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat fra 2021 til 2022

Følgende undtagelse er tilføjet:

Det er blevet tilladt at genudsætte rødspætter i fiskeri efter fladfisk eller rundfisk med OTB eller PTB i perioden 1. oktober til 31. december i Kattegat, når der fiskes med trawl med maskestørrelse i intervallet 90-119 mm og et kvadratmasket panel på minimum 120mm.

Det er i vejledningen præciseret, at undtagelse for rødspætter begrundet med høj overlevelse, kun gælder, når der fiskes efter fladfisk og rundfisk. Det vil sige, at der ikke må genudsættes rødspætter, når der fiskes efter dybvandshummere f.eks. med hummer trawl med redskabskode TBN og trawl med maskeinterval 70-89 mm med svensk rist i Skagerrak og Kattegat.

Følgende undtagelse er udgået:

  • Det er ikke længere tilladt at genudsætning bifangster af hvilling og torsk fanget i bundtrawl eller snurrevod i område 4C med en maskestørrelse på 70-99 mm.

Hele vejledningen kan læses på Fiskeristyrelsens hjemmeside

 

Makrelaftale: Færøerne får øget adgang til britisk og norsk farvand

Den nye aftale indebærer en reduktion af den færøske andel fra 12,6 procent til 12,0 procent af den maksimalt tilladte fangst

Makrelaftale: Færøerne får øget adgang til britisk og norsk farvand

Den nye aftale indebærer en reduktion af den færøske andel fra 12,6 procent til 12,0...