Forhøjelse af visse MAF-rationer

Meddelelse om straksregulering nr. 3 - 2022 om forhøjelse af visse MAF-rationer
24 okt 2022

Med virkning fra den 24. oktober 2022, forhøjes visse kvartalsrationer for fjerde kvartal gældende fra 1. oktober til og med 31. december 2022 for fartøjer, der udøver fiskeri på MAF-vilkår.

Torsk i underområde 22-24 i Østersøen og Bælterne

Fra den 1. oktober 2022 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal:

Alle fartøjer uanset længde

       125 kg

 

Tunge i Nordsøen

Fra den 1. oktober 2022 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder tunge pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter

     300 kg

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter

     600 kg

Fartøjer på 9 meter og derover

     900 kg

 

Tunge i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne

Fra den 1. oktober 2022 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder tunge pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter

    800 kg

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter

 1.600 kg

Fartøjer på 9 meter og derover

 2.400 kg

 

Rødspætte i Nordsøen

Fra den 1. oktober 2022 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder rødspætte pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter

 3.200 kg

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter

 6.400 kg

Fartøjer på 9 meter og derover

 9.600 kg

 

Rødspætte i Skagerrak

Fra den 1. oktober 2022 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder rødspætte pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter

 2.400kg

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter

4.800 kg

Fartøjer på 9 meter og derover

7.200 kg

 

Rødspætte i Kattegat

Fra den 1. oktober 2022 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder rødspætte pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter

 2.400 kg

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter

 4.800 kg

Fartøjer på 9 meter og derover

 7.200 kg

 

Rødspætte i underområde 22-32 i Østersøen og Bælterne

Fra den 1. oktober 2022 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder rødspætte pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter

  4.700 kg

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter

  9.400 kg

Fartøjer på 9 meter og derover

 14.100 kg

 

Jf. § 91 i Reguleringsbekendtgørelsen må fartøjer, der ifølge Fiskeristyrelsens Fartøjsregister ejes direkte eller indirekte af en eller flere bierhvervsfiskere, højst fiske, medbringe og lande 1/3 af fartøjsrationerne for alle arter. For torskefiskerier gælder dog, at fartøjerne må fiske, medbringe og lande halve fartøjsrationer. For fiskeri efter rødspætte og fiskeri efter laks i Østersøen må fartøjer fiske medbringe og lande samme rationer som fartøjer ejet af erhvervsfiskere,

Denne meddelelse er udstedt i medfør af reglerne i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris bekendtgørelse nr. 1220 af 26. august 2022 om regulering af fiskeriet § 17.

Meddelelsen træder i kraft den 24. oktober 2022 og er gældende til og med 31. december 2022 med mindre andet meddeles.

Denne meddelelse ophæver bilag 6 meddelelse nr. 41 af 23. juni 2022.

Flere Nyheder