EU’s forslag om trawlforbud skuffer: Hvor er fagligheden?

EU Kommissionen fejler med deres nye udspil, hvor de foreslår at forbyde bundtrawl i beskyttede områder. Et populistisk forslag uden fagligt grundlag
af Line Dalgaard Jensen
24 feb 2023

Spildevandsudledninger, sæler, globalopvarmning – der er nok af udfordringer at tage fat på, hvis man vil hjælpe naturen og havmiljøet. Men det lader EU Kommissionen helt til at have glemt.

I deres nye handlingsplan er et trawlforbud i beskyttede områder nemlig udråbt som den hellige gral.

EU Kommissionen opfordrer medlemslandene til at forbyde bundtrawl i områderne – et forslag, som altså ikke er en lov eller vedtaget, men blot en udmelding, der nu skal videre til Ministerrådet og EU-Parlamentet.

-  Det er grundlæggende et beklageligt udspil fra EU Kommission. Det er en populistisk udmelding, som mest sigter mod at skabe overskrifter frem for at sikre en saglig diskussion om formålet med de beskyttede områder, siger Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening.

 

Trawl påvirker ikke fugle og marsvin

Når man udpeger et område som beskyttet, så er der nemlig altid en grund til det, og det er herudfra, at man beslutter regler og restriktioner. Hvis der er en særlig sart havbund, kan det give mening med et trawlforbud, men det er langt fra altid derfor, at et område er beskyttet.   

- Er det eksempelvis udpeget af hensyn til fuglelivet eller marsvinebestanden, har det ingen betydning, hvis der fiskes med trawl. Områderne, der skal beskyttes, skal udpeges på et fagligt grundlag og i dialog med fiskeriet, og beskyttelsesgraden skal fastlægges ud fra, hvad der giver mening i det enkelte område, siger Svend-Erik Andersen, som bakkes op af den relativt nye europæiske fiskerialliance European Bottom Fishing Alliance (EBFA), som både Danmarks Fiskeriforening og Danmarks Pelagiske PO deltager i.
- Hvorfor forbyde en perfekt reguleret aktivitet som fiskeri, der ikke påvirker de habitater eller arter, som man vil beskytte i området, spørger EBFA-formand Iván López.

 

Milliontab og mere import

Der er altså tale om et helt unødvendigt trawlforbud, som ovenikøbet vil koste fiskerne og samfundsøkonomien dyrt. Gennemføres EU´s tanker vil det få store negative konsekvenser for fiskeriet og for de små havnesamfund.

På EU-plan varsler EBFA milliontab. Hvis bare man forbyder trawl i 10 procent af EU’s havområder, vil det koste 870 millioner EURO om året.

- Dette betydelig økonomiske tab skal tredobles på mindre end et årti, da det samlede areal, der skal beskyttes i EU her stiger fra 10 til 30 procent, siger Iván López og tilføjer, at oveni kommer så udgifter til import af fisk fra andre lande.

I forvejen importerer EU masser af fisk fra bl.a. Rusland og Kina, og med et trawlforbud vil det kun blive mere.

Flere Nyheder