Fiskeribiologerne og sælerne er den største fare for torskebestanden

Det er en fejl ikke at fiske på de store torsk, for det fører til endnu mere kannibalisme, mener tidligere færøsk fisker
06 jul 2020

Debatindlæg af Eyðun Hansen, 350 Vestmanna, Færøerne

Alle ved, at naturen har størst påvirkning på fiskebestanden. Og alt levende flytter derhen, hvor leveforholdene er bedst.

Hvis der bliver fisket for lidt, bliver der fødemangel, som fører til kannibalisme. Og kun de stærkeste overlever.

Hvis hver stor torsk spiser to små torsk om dagen, og de små også spiser to mindre torsk, som også spiser yngel, bliver torskebestanden aldrig stor igen. Derfor er det nødvendigt at fiske de større fisk fisk.

Den Islandske fiskeribiolog, Jón Kristjánson, har mange gange advaret imod underfiskeri, fordi når  føden bliver spist op, fører det til mere kanibalisme. Og kun de stærkeste overlever.         

Hvad er der sket med torskebestanden siden ICES kom til at bestemme over torskefiskeriet? Ja siden 1985 er det kun gået nedad. Og ICES kommer ikke med nogen forklaring, om hvorfor der er færre torsk nu. De har låst sig fast og siger kun, at det er på grund af overfiskeri.

Dette link viser, at torskebestanden (fiskeriet) er reduceret med næsten 50 procent næsten alle de steder, hvor politikerne er begyndt at lytte efter ICES.

Jeg fiskede ud fra Nexø i 1984-85 med en Færøsk kutter. Færøerne havde dengang torskekvote i Russisk zone. Jeg har aldrig oplevet så meget torsk, vi fik mange gange 25-30 tons på 2 dages fiskeri, mens de danske kuttere lå i havn, fordi kvoten var så lille.

 

Læs mere om:

Flere Nyheder