FSK-PO: Vi har aldrig foreslået et trawlforbud i de danske farvande

FSK-PO har aldrig foreslået at indføre et generelt trawlforbud i danske farvande, skriver foreningens formand i et debatindlæg
18 nov 2021

Af Søren Jacobsen, formand i Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri PO og kystfisker fra Helsingør.

I Fiskeritidende den 6. november fremgår det i artiklen om Venstres besøg i Gilleleje, at FSK-PO vil “indføre forbud mod trawlfiskeri i de danske farvande”, og at FSK-PO skulle mene at, ”al fiskeri skal lægges om til garn”.

Dette er helt fejlagtige påstande. Påstande, der på ingen måde afspejler noget, FSK-PO skulle have foreslået eller ytret. FSK-PO arbejder for at fremme fiskeri med snurrevod, tejner, kroge, bundgarn, garn og andre passive og semipassive redskaber.

FSK-PO's arbejde strækker sig derfor lige fra vores kampagne for at få en bedre og mere omfattende regulering af sæl og skarv til at fremme fisk fra kystfiskeriet hos markedets aktører - og arbejdet imod råstofindvinding og dumpning af havneslam i hele Danmark. På vores hjemmeside www.fskpo.dk kan man læse meget mere om, hvad vi laver. Heller ikke her fremgår det et eneste sted, at vi ønsker at udfase trawlfiskeri.

Men vi tager fat i de konkrete problemer vores medlemmer har.

I Skagerrak og Nordsøen er bomtrawlerne et stort problem. Det er de nu opmærksomme på i EU, bl.a. fordi FSK-PO i halvandet år har skrevet til - og afholdt møder med - blandt andre EU-Kommissionen om sagen. Generaldirektøren i EU Kommissionens fiskeriafdeling var i september på besøg i Thorup Strand for at høre mere om fiskernes problemer med bomtrawlerne. Og FSK-PO har meldt bomtrawlerne til EUs kontrolenhed, fordi de discarder store mængder fisk. Hvilket er beviseligt. Det arbejde fortsætter vi, da vi håber at kunne få stoppet de udenlandske bomtrawlere, som bringer vores medlemmers og andres fiskeri i fare. 

I den vestlige Østersø er der andre problemer. Her har fiskerne i årevis kæmpet med en stadig lavere torskekvote. Blandt andet derfor nedsatte daværende fødevareminister Mogens Jensen (S) i 2020 en arbejdsgruppe, der skulle komme med forskellige forslag til, hvordan fremtidens fiskeri i Østersøen skulle se ud.

Her fremsatte FSK-PO et forslag om, at område 22 og dele af område 24 i Østersøen kunne omlægges til fiskeri med skånsomme redskaber over en årrække. Forslaget baserede sig på tilgængelige tal, der tydeligt viser, at afregningspriserne er højere i de skånsomme fiskerier, samt at andelen af mellemstore og mere værdifulde fisk er større i de skånsomme fiskerier.

Økonomisk set giver det mening at fiske kvoten til den højeste mulige landingsværdi. Særligt, når kvoten er lav. På den måde får vi den største samlede værdi ud af den kvote, der findes, så den er til størst mulig gavn for fiskerne og følgeerhvervene. Forslaget fra 2020 skulle dog ikke stå alene, men støttes af andre tiltag, der gjorde omlægningen gradvis og fair for alle.

FSK-PO's arbejde imod bomtrawlere og forslaget om en gradvis omlægning af fiskeriet i dele af den vestlige Østersø er måske årsagen til misforståelsen om, at FSK-PO skulle arbejde for et trawlforbud? Jeg ved det ikke. Men jeg håber, at denne misforståelse nu kan lægges i jorden - én gang for alle.

FSK-PO har aldrig foreslået at indføre et generelt trawlforbud i danske farvande. Vi arbejder for at fremme vores medlemmers interesser, hvilket vel er meget naturligt - og det som giver vores forening berettigelse i dansk fiskeri i dag.

Flere Nyheder