Kritikken af trawlfiskeri er ude af proportioner

Et forbud mod trawlfiskeri i Bælthavet er ikke den rette medicin. Der skal gøres noget ved udledninger fra land og by
af Claus Kirkegaard
10 mar 2022

Formanden for Bælternes Fiskeriforening, Allan Buch, skyder i dag med skarpt i et debatindlæg i Avisen Danmark mod Danmarks Naturfredningsforening samt Danmarks Sportsfiskerforbund.

Grunden er en kronik skrevet i selvsamme avis af Maria Reumert Gjerding, præsident for Danmarks Naturfredningsforening og Torben Kaas, formand for Danmarks Sportsfiskerforbund.

- Det er ganske enkelt forkert, når fiskeriet får skylden for, at havmiljøet er under pres. For alle eksperter er enige om, at det altoverskyggende problem i de indre danske farvande er udledningen af kvælstof og fosfor fra land og by. De to skribenter går så langt som til, at det ligefrem er en hån mod landbruget og kommunerne, at vi fisker i Bælterne.

Det kan da ikke være rigtigt, at vi er nødt til at stoppe med at fiske for, at landbruget og kommunerne kan fortsætte med at forurene vores havmiljø? Det kan I da ikke mene alvorligt, lyder det fra Allan Buch i Avisen Danmark.

Han mener, der bør kunne findes enighed om, at der først og fremmest skal gøres noget ved udledningerne fra land og by, når nu eksperterne siger, det er der, der skal tages fat.

Han skriver desuden, at det ikke er så mærkeligt, at havmiljøet i Lillebælt har det dårligt. Her har danske politikere nemlig i årevis tilladt, at bæltet bliver svinet til med tilladelser til udledninger af spildevand, klapning af forurenet slam. Og det seneste eksempel, hvor Baltic Pipe fik tilladelse til at grave en stor gasledning ned i Lillebælt.

- Jeg må også sige, at Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund blæser effekterne af trawlfiskeriet helt ud af proportioner. I et notat til Folketinget har DTU Aqua direkte skrevet, at: " Et totalt forbud mod bundtrawling forventes dermed ikke at øge biodiversiteten af fisk, havpattedyr og fugle, med mindre det suppleres med restriktioner på brugen af andre redskaber", påpeger Allan Buch.

Han nævner desuden, at ifølge DTU Aqua varierer effekten af trawlfiskeriet på havbunden meget fra område til område.

- Og i nogle områder er der slet ikke en effekt på havbunden. Så alt den der snak om at pløje havbunden op, bør de holde sig for gode til.

 

Læs mere om:

Flere Nyheder