Stop mistænkeliggørelse af danske fiskere

Hvorfor vil fiskeriministeren have kamera på fiskefartøjer, spørger fisker Tage Sørensen - han er træt af mistænkeliggørelsen, som han ikke mener h...
16 jan 2020

af fisker Tage Sørensen, Nørrevej 16, 9970 Strandby

Manglende eller svagt svar fra vores fiskeriminister gør, at jeg måtte til tasterne igen.

Hvorfor er det, at det danske folketing og vores fiskeriminister, vil have kamera ombord på de danske fiskeskibe?

Det er, fordi de mistænker os for at smide flere 100 tons døde småfisk i havet. Det er så usandt, som det på nogen måder kan være. Var det tilfældet, ville de tyske turister vade i døde fiskeskelletter på vores strande.

Vi har det, der hedder gydemassen, altså fiskeæg og larver, og så har vi de fisk, der rent faktisk bliver store nok til at blive fanget.

Forskerne og biologerne samt en masse andre belæste mennesker, som skulle have forstand på havets økosystem mener, at den fiskedødelighed, der sker fra æg til larve frem til voksenfisk, kun ene og alene skyldes fiskernes udsmid.

Nu er der mange, der er kommet med forskellige ubehagelige kommentarer, i forbindelse med kameraovervågning, men er der nogen, der er kommet med kommentarer, der modbeviser deres mistanke mod dansk fiskeri?

Det vil jeg så gøre her:

Vi har i Danmark over 7000 km kystlinie, og vi er kun 2000 skibe tilbage. Så det siger sig selv, det kan ikke lade sig gøre, at det alene er fiskerne, der er skyld i fiskedødeligheden.

Man har fra politisk hold efter rådgivning fra biologer bestemt, at brislingbestanden skal have en vis størrelse, og det samme med sildebestanden samt makrelbestanden. Her mener jeg så, at de bestande, der er med til at æde af vores fiskeyngel, er blevet alt for store.(husk på alle vores konsumarter lever pelagisk de første 8-9 måneder af deres levetid) denne bestand af pelagiske arter spiser den største del af vores konsumfiskelarver. Så den skal vi have fisket ned til en mængde, der passer med, at flere konsumlarver søger til bunden. Vi har jo set, at tunen er kommet tilbage, sælbestanden er eksploderet. Skarvbestanden er også eksploderet. Og vi er også begyndt at se spækhuggere. Hvorfor sker det her, ja efter min mening er det logik for perlehøns.

De er her, fordi fødegrundlaget er tilstede.

Fiskedødeligheden skyldtes altså: en for stor mængde brisling/sild/makrel bestande og en for stor bestand af sæler og en enorm mængde skarver. Ud over det, er der så andre steder, hvor der findes uregistreret fiskedødlighed sted. Ja der er forurening og den naturlige fiskedød, og så er der vores lystfisker/ fritidsfisker. Nu har jeg intet imod lystfisker eller fritidsfisker jeg er selv en af dem. Men lad mig komme med et eksempel: et citat fra vores fiskeriminister Mogens Jensen: jeg er dog glad for, at vi fik forhandlet en bedre løsning for hvor mange Torsk lyst-og fritidsfisker må tage med hjem pr. Dag. Her blev ministerrådet enige om at hæve det oprindelig forslag fra 2 til 5 Torsk pr. Dag. Hvilken var en Dansk mærkesag. Citat slut.

Hvad betyder det så for hvor mange kg torsk, der ikke bliver registret? Inden for det rekreative fiskeri blev der i 2018 indløst i alt 189.180 fisketegn, oplyser fiskeristyrelsen, og de kan så fange fem torsk om dagen. Hvad med alle disse torsk? De bliver ikke registreret!

Jeg har stadig ikke noget imod lystfiskere eller fritidsfiskere. Jeg er en af dem. Men dette eksempel viser bare, at det med fiskedødeligheden har mange aspekter.

Så lad os nu gå ind i en saglig debat, om hvordan vi forbedrer forholdet for vores konsumfiskearter.

Mit forslag vil være:

  • Større kvoter på brisling i alle farvande
  • Kvoter på sild til industri
  • Større kvoter på makrel
  • En kraftig nedgang på bestanden af sæler(jagt på sæler)
  • En kraftig nedgang på bestanden af skarver( jagt på skarver)

Læs mere om:

Flere Nyheder